ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПСЕВДОЗРІДЖЕННЯ ЗЕРНОВОГО ВОРОХУ

  • Є. В. Михайлов Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Н. О. Задосна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. О. Афанасьєв Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: пневмосепарація, псевдозріджений стан, зерновий ворох, повітрявідокремлюючі домішки, очищення

Анотація

Анотація – в роботі представлено теоретичне дослідження визначення параметрів псевдозрідження зернового матеріалу у машині попереднього очищення зерна із замкненою повітряною системою.

Посилання

1. Дерев’їнко Д. А., Тарасенко О. П., Оробінський В. І. Вдосконалення пневмосепарування в зерноочисній машині та його вплив на травмування і якість насіння // Механізація та електрифікація сільського господарства. 2013. Вип. 97. С. 375-386.
2. Саитов В. Е., Курбанов Р. Ф., Саитов А. В. Технические решения по повышению эффективности функционирования пневмосистем зерноочистительных машин // Современные наукоемкие технологии. 2015. № 6. С. 36-40.
3. Скринник І. О. Обґрунтування параметрів зерносушарки каскадного типу для обробки насіння у киплячому шарі: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11. Кіровоград, 2010. 17 с.
4. Васильев Д. В. Повышение эффективности процесса аэродинамического транспортирования зернового вороха за счет управления параметрами воздушного потока: дис. … канд. техн. наук: 05.20.01. Санкт-Петербург, 2014. 156 с.
5. Михайлов Е. В. Методы и средства интенсификации процесса предварительной очистки зерна: дис. … канд. техн. наук: 05.20.01. Ленинград - Пушкин, 1983. 213 с.
6. Пневморешітний сепаратор із замкненою повітряною системою: пат. 116021 Україна: МПК B07B 4/02 (2006.01), B07B 1/28 (2006.01). № u201609901; Заявл. 26.09.2016; Опубл. 10.05.2017. Бюл. № 9.
7. Расслоение в псевдоожиженом слое. URL: https://repetitora.com/rassloenie-v-psevdoozhizhenom-sloe (дата звернення: 19.07.2019).
8. Нелюбов А. И., Ветров Е. Ф. Пневмосепарирующие системы сельскохозяйственных машин. Москва: Машиностроение, 1977. 192 с.
9. Расчеты аппаратов кипящего слоя: справочник / А. П. Баскалов и др. Ленинград: Химия, 1986. 352 с.
10. Ковенский Г. И. Управляемое псевдоожижение. Минск: АНК ИТМО НАНБ, 1999. 144 с.
11. Техника и технологии псевдоожижения: гидродинамика и теплообмен с погруженными телами: монография / С. И. Дворецкий и др. Тамбов, 2005. 168 с.
12. Бедарев С. В. Применение технологии кипящего слоя в энергетике: магистерская диссертация. Барнаул, 2017.
13. Тодес О. М., Цитович О. Б. Аппараты с кипящим зернистым слоем: Гидравлические и тепловые основы. Ленинград: Химия, 1981. 296 с.
14. Корнієнко Я. М., Сачок Р. В. Процеси переносу в дисперсних системах: навч. посібник. Київ, 2011. 132 с.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Михайлов, Є., Задосна, Н., & Афанасьєв, О. (2019). ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПСЕВДОЗРІДЖЕННЯ ЗЕРНОВОГО ВОРОХУ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 29-36. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/238