Тиховод, С., Афанасьева, И., Романиченко, Г., & Козлов, В. (2019). ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 169-175. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/254