АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

  • О. В. Лисенко Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: якість електропостачання, відновлювані джерела енергії, збитки, сільськогосподарське виробництво.

Анотація

Анотаціяробота присвячена використанню відновлюваних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві. Проведений аналітичний аналіз використання відновлювальних джерел енергії для підвищення якості електроенергії в сільськогосподарському виробництві. Виконано оцінку можливого рівня збитків від низької якості електричної енергії на сучасних об’єктах АПК та проведений аналіз існуючих технологій використання відновлюваних джерел енергії. Електропостачання сільськогосподарських підприємств та інших невеликих об'єктів АПК, з точки зору електроспоживання об'єктів може бути здійснено за різними альтернативними варіантами: через мережу об’єднаної енергосистеми; комбіноване та автономне. Найбільш доступними видами відновлюваної енергії для малих споживачів є енергія сонячного випромінювання, вітру і біопалива. З огляду на значну зонально-кліматичну особливість відновлюваних джерел енергії, дослідження їх використання слід проводити для конкретних кліматичних зон, прагнучи при цьому до максимальних узагальнень отриманих результатів.

 

ANALYSIS OF USE RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR INCREASING THE QUALITY OF ELECTRICAL SUPPLY IN AGRICULTURAL PRODUCTION

This paper is devoted to the use of renewable energy sources in agricultural production. An analytical analysis of the use of renewable energy sources for improving the quality of electricity in agricultural production has been carried out. The estimation of the possible level of losses from the low quality of electric energy on the modern objects of the agroindustrial complex and an analysis of the existing technologies of the use of renewable energy sources has been carried out. Electricity supply of agricultural enterprises and other small objects of agrarian and industrial complex, from the point of view of electric power consumption can be carried out on various alternative variants: through the network of the power system; hybrid and autonomous. The most affordable types of renewable energy for small consumers are the energy of solar radiation, wind and biofuels. Given the significant zonal-climatic feature of renewable energy, research on their use should be carried out for specific climatic zones, however, while seeking to maximize the generalization of the results.

 

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Лисенко, О. (2018). АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/31
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка