АДАПТАЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІНДУКЦІЙНОГО ТИПУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СИПКОГО СЕРЕДОВИЩА

  • С. В. Чаусов Таврійський державний агротехнологічний університет
  • А. Г. Сабо Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: сипке середовище, індукційний первинний перетворювач, адаптація, система автоматизації., friable medium, induction primary converter, adaptation, automation system.

Анотація

Анотація – якісне керування технологічними процесами можливо при наявності інформативних даних про стан технологічних параметрів. Стаття присвячується аналізу існуючих проблем визначення рівня сипкої сировини в технологічних лініях і агрегатах та розширенню галузей використання вимірювальних перетворювачів індукційного типу. За для забезпечення належного рівня керування пропонується непряме використання вимірювальних перетворювачів індукційного типу для контролю рівня сипких середовищ. Розроблений пристрій має повністю металевий конструктив, що дозволило забезпечити механічну міцність, надійність і напрацювання на відмову. Характеристики пристрою дозволяють встановити кілька датчиків рівня в ємності і реалізувати дискретну апроксимацію рівня декількома заданими значеннями. Простота настроювання пристрою забезпечує його просту інтеграцію в будь-яке технологічне середовище та систему автоматизації цифрового або аналогового типу. Розробка дозволяє спростити функціональну структуру системи автоматизації та покращує показники економічної ефективності використання систем автоматики за рахунок зменшення загальної вартості.

 

ADAPTATION OF MEASURING SENSORS  OF INDUCTION TYPE FOR DETERMINING THE LEVEL OF LOSSES COMPONETS

 High-quality control of process control is possible with the availability of informative data of the value of technological parameters. The article is devoted to the analysis of the existing problems of determining the level of loose components in technological lines and units, as well as to expanding the fields of application of inductive type measuring transducers. To ensure a given level and quality of control, it is proposed to indirectly use inductive-type measuring transducers to control of the level of loose components. The developed device has a fully metallic construct, which allowed for mechanical strength, reliability and high life time limits. Easy to configure the device provides its easy integration into any technological environment and a system of automation of digital or analog type. Characteristics of the device allow you to install several level sensors in the vessel and realize discrete approximation of the level by several predetermined values. The developed device allows to simplify the functional structure of automation systems and improves the economic efficiency of using automation systems by reducing of the total cost.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Чаусов, С., & Сабо, А. (2018). АДАПТАЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІНДУКЦІЙНОГО ТИПУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СИПКОГО СЕРЕДОВИЩА. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/35
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка