ОПТИМІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ УМОВ У ПОЖЕЖНИХ ЧАСТИНАХ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Є. В. Мартин Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • В. І. Небелюк Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: технічна естетика, місцева пожежна охорона, об’єднана територіальна громада, пожежник.

Анотація

Анотація – В роботі наведено, обґрунтовано та розроблено заходи з технічної естетики для облаштування та результативного функціонування пожежних частин місцевої пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах з урахуванням особливостей їх розташування та функціонування. Проведено аналіз факторів, необхідних для визначення основних завдань та специфіки організації роботи місцевої пожежної охорони в окремих об’єднаних територіальних громадах. Запропоновано результативний спосіб організації функціонування пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах. Розроблений і запропонований ряд заходів з технічної естетики для облаштування і ефективного виконання своїх обов’язків пожежними частинами місцевої пожежної охорони об’єднаних територіальних громад.

 

OPTIMIZATION OF HOUSING CONDITIONS IN FIRE PARTS OF LOCAL FIRE PROTECTION OF THE UNION TERRITORIAL COMMUNITIES

 In work steps of technical aesthetics for arrangement and effective functioning of fire departments of local fire protection service in united territorial communities with features’ accounts of their location and functioning have been directed, proved and processed. Factors’ analysis which are needed for definition the main tasks and specificity of organization work of local fire protection service in separate territorial communities has been held. The effective way of organization the functioning of fire protection service in separate territorial communities has been suggested.  A number of technical aesthetics steps for arrangement and effective implementation yours duties by fire departments of local fire protection service of united territorial communities was developed and suggested.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Мартин, Є., & Небелюк, В. (2018). ОПТИМІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ УМОВ У ПОЖЕЖНИХ ЧАСТИНАХ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/48
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології