ЕНЕРГЕТИЧНЕ ТРАНСФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ – ІНТЕГРОВАНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

  • Ю. О. Постол Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-0749-3771
  • В. Б. Гулевський Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-1434-9724
  • І. Д. Власой Ізмаїльський агротехнічний фаховий коледж
Ключові слова: альтернативна енергетика, відновлювальні джерела енергії, енергоефективність, електропостачання, енергозбереження, енергоресурси.

Анотація

Сучасний етап розвитку ринку енергоресурсів характеризується енергетичними викликами, які полягають у нерівномірному розподілі енергетичних ресурсів, дисбалансі їх споживання та виробництва, надмірному енергетичному навантаженні на природу. Глобальність енергетичної безпеки все більше вимагає формування міжнародної енергетичної стратегії, яка дозволяє надалі розвивати широкий діалог з енергетичних питань між різними країнами та профільними міжнародними організаціями. Трансформація енергетичної системи для підвищення рівня життя людей має бути ключовим елементом будь-якого порядку денного [1, 2].
Усі механізми вирішення проблем світового енергетичного ринку базуються на технологіях енергоефективності, енергозбереження та енергозаміщення. Перехід до чистої енергії призводить до серйозних структурних змін у профілю виробництва електроенергії в усьому світі. Змінна відновлювана генерація вже різко зросла за останнє десятиліття завдяки скороченню витрат і сприятливому політичному середовищу, і ця тенденція продовжиться і навіть прискориться відповідно до цілей щодо зміни клімату [3,4,5].
Енергетична трансформація України означає перехід енергетичного сектору від систем виробництва та споживання енергії на основі викопного палива, включаючи нафту, природний газ і вугілля, до відновлюваних джерел енергії, таких як вітер і сонце, а також використання літій-іонних батарей.
Розширення використання відновлюваних джерел енергії в структурі енергопостачання, початок електрифікації та вдосконалення системи накопичення енергії – все це ключові фактори енергетичної трансформації.

Тому автори даної статті, розглядаючи питання енергоефективності та енергозбереження [6,7], зробили спробу проаналізувати та критично розглянути перспективи переходу енергетичного сектору України на альтернативні джерела енергії.

Опубліковано
2023-04-22
Як цитувати
Постол, Ю., Гулевський, В., & Власой, І. (2023). ЕНЕРГЕТИЧНЕ ТРАНСФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ – ІНТЕГРОВАНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 13(2). Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/430
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка