ТЕОРЕТИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОЛОТКІВ ПОДРІБНЮВАЧІВ ГІЛОК З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

Ключові слова: подрібнювач гілок з горизонтальною віссю, молоток подрібнювача гілок, опір повітря

Анотація

Анотація - в статті представлені результати теоретичних досліджень опору повітря молотками подрібнювачів гілок дерев та кущів з горизонтальним валом обертанням. Дослідження проведені для молотків у формі лопаті, молотків у формі лопаті з тримачем у вигляді паралелепіпеда, пластинчастих молотків загнутих в одну сторону та Y-подібних пластинчастих молотків. Для визначення сили опору молотків повітрю використано формулу лобового опору повітрю для тіл обертання. Представлені у вигляді графіків результати розрахунків дозволили оцінити вплив кожного типу молотків на опір повітрю та порівняти їх між собою. Для енергетичної оцінки роботи на подолання опору повітря молотків різної форми визначено споживану потужність на приводі молоткового барабану залежно від їхньої кількості на ньому. Отримані графіки показали, що форма молотка має значний вплив на енергоємність подолання опору повітря. Доведено, що енергоємність роботи молотків при подоланні опору повітря лопатевої форми майже в 10 разів перевищує енергоємність роботи молотків пластинчастої форми.

Посилання

1. Комаров Л.И. Исследование измельчающего аппарата с пневмошвыряющим устройством.Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства.1961. №4. С. 16-20.
2. Повышение производительности кормодробилки за счёт оптимизации конструктивных параметров молотка /А. А. Петров и др. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 1 (57). С. 43-45.
3. Баранов Н. Ф., Шулятьев В. Н., Лопатин Л. А. Оценка энергозатрат на трение и вентиляцию молотковой дробилки с кольцевыми деками.Современное состояние, проблемы и перспективы развития механизации и технического сервиса агропромышленного комплекса: материалы Международной научно-практической конференции Института механизации и технического сервиса. 2018. С. 41-50.
4.Air flow conditions in workspace of mulcher /J. Čedik [et al.]. Agronomy Research.2018. Vol. 16, № 3.P. 669-678.
5. Influence of blade shape on mulcher blade air resistance/J. Čedik [et al.]. AgronomyResearch.2016. Vol. 14, № 2.P. 337-334.
6. Соколов В. О., Привалов І. С., Петренко С. О. Результати дослідження утилізації зрізаних гілок плодових дерев. Садівництво. 2012. Вип. 65. С. 241-245.
7. Брагинец Н. В., Вертий А. А. Экспериментальные исследования процесса измельчения грубых и стебельчатых кормов измельчителем с комбинироваными ножами. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. 2015.Вип. 45, ч.ІІ.С. 129-134.
8.EffectsofKnifeShapesandCuttingSpeedsofaMoweronthePowerConsumption for Pulverizing Sweet Potato Vine /A.N.N. Kakahy[etal.]. Key Engineering Materials.2013. Vol. 594-595.P. 1126-1130. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.594-595.1126.
9. Ревенко І. І., Брагінець М. В., Ребенко В. І. Машини та обладнання для тваринництва: підручник. Київ: Кондор, 2012. 731 с.
10. Hoerner S. F. Fluid-dynamic Drag. Published by the author, 1965. 455 p.
Опубліковано
2019-10-18
Як цитувати
Кравченко, В., Войтік, А., & Головатюк, А. (2019). ТЕОРЕТИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОЛОТКІВ ПОДРІБНЮВАЧІВ ГІЛОК З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/197