Головний редактор: Кюрчев Володимир Миколайовиччл.- кор. НААН України, д.т.н., проф., ректор ТДАТУ (133 - Галузеве машинобудування; 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва)

Заступник редактора: Надикто Володимир Трохимовиччл.- кор. НААН України, д.т.н., проф. (133 - галузеве машинобудування; 05.20.01 - механізація сільськогосподарського виробництва, 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва)

Відповідальний секретар: Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., проф., зав. каф. ТДАТУ (05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи)

Технічний секретар: Кондратюк Юлія Вікторівна - інженер І категорії відділу з питань інтелектуальної власності та інформації

Якісний склад редакційної колегії

П.І.Б. Посада Спеціальність (за переліком 2011 року)
133 Галузеве машинобудування
1

Beloev Hristo

doctor of technical sciences, prof., «Angel Kanchev» University of Rousse (Bulgaria) 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, GS, RG
2

Ivanovs Semjons

doctor of technical sciences, prof., Latvia University of Agriculture (Elgava, Latvia) 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, RG
3 Olt Jüri doctor of technical sciences, prof., Estonian University of Life Sciences (Estonia) GS, RG
4 Pascuzzi Simone Associate Professor, University of Bari Department of Agro-Environmental and Territorial Sciences (Di.S.A.A.T.), University of Bari Aldo Moro GS, RG
5 Вершков Олександр Олександрович к.т.н., доцент, завідувач кафедри інженерної механіки та комп`ютерного проектування, ТДАТУ 05.06.01 – сільськогосподарські та меліоративні машини, GS
6 Дідур Володимир Володимирович д.т.н., професор кафедри кафедри агроінженерії Уманського національного університету садівництва GS
7 Журавель Дмитро Павлович д.т.н., професор кафедри експлуатації та технічного сервісу машин, ТДАТУ 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, GS
8 Кувачов Володимир Петрович д.т.н., доцент, декан механіко-технологічного факультету, ТДАТУ 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, GS
9  

Паламарчук Ігор Павлович

д.т.н., професор, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, GS 
       
10 Самойчук Кирило Олегович д.т.н., професор, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика, ТДАТУ 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, GS
11 Скляр Олександр Григорович к.т.н., професор, завідувач кафедри експлуатації та технічного сервісу машин, ТДАТУ 05.20.03 – експлуатація, ремонт та відновлення сільськогосподарської техніки, GS
12 Скляр Радміла Вікторівна к.т.н., доцент, завідувачка відділу моніторингу якості освітньої діяльності ТДАТУ 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, GS
13 Тітова Олена Анатоліївнач д.т.н., професор кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика, ТДАТУ 13.00.04 – теорія та методика навчання, GS
       
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1 Галько Сергій Віталійович к.т.н., доцент кафедри електротехніки і електромеханіки імені професора В. В. Овчарова, декан факультету енергетики і комп’ютерних технологій, ТДАТУ  
2 Квітка Сергій Олексійович к.т.н., доцент, завідувач кафедрою електротехніки і електромеханіки імені професора В. В. Овчарова, ТДАТУ 05.09.16 – застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві, GS
3 Кузнєцов Микола Петрович д.т.н., с.н.с., Зав відділу Інституту відновлюваної енергетики НАН України, завідувач відділу комплексних енергетичних систем ІВЕ НАНУ 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії
       
4 Лисенко Віталій Пилипович д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. Акад. І. І. Мартиненка, НУБіП 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, GS
5 Лисенко Ольга Валеріївна д.т.н., професор кафедри електроенергетики і електротехнологій, ТДАТУ 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, GS
6 Лисиченко Микола Леонідович д.т.н., професор, перший проректор, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 05.09.16 – електротехнології та електрообладнання, GS
       
       
       
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 
1 Гавриленко Євген Андрійович д.т.н., професор кафедри інженерної механіки та комп'ютерного проектування, ТДАТУ 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, GS
2 Гнатушенко Володимир Володимирович д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; 05.01. 01–Прикладна геометрія, інженерна графіка, GS
3 Гумен Олена Миколаївна д.т.н., професор, кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп'ютерної графiки , Фізико-математичний факультет, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка
       
4 Малкіна Віра Михайлівна д.т.н., професор, кафедра комп’ютерних наук, ТДАТУ 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, GS
5 Мацулевич Олександр Євгенович к.т.н., доцент кафедри інженерної механіки та комп'ютерного проектування, ТДАТУ 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, GS
       
6 Сидоренко Олена Сергіївна к.т.н., доцент, кафедра геометричного моделювання та комп’ютерної графіки НТУ "ХПІ" 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, GS
       
7 Холодняк Юлія Володимирівна к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри комп’ютерних наук, ТДАТУ 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, GS
8 Шоман Ольга Вікторівна д.т.н., професор, завідувач кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки НТУ «ХПІ» 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, KPI, GS
181 Харчові технології
1 Дейниченко Григорій Вікторович д.т.н., професор, зав. каф. устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, Харківський державний університет харчування та торгівлі 05.18.16 – технологія харчової продукції
2 Євлаш Вікторія Владленівна д.т.н., професор, зав. каф. Хімії, мікробіології та гігієни харчування, Харківський державний університет харчування та торгівлі 05.18.16 – технологія харчової продукції
3 Паламарчук Ігор Павлович д.т.н., професор, кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, GS
4 Пилипенко Людмила Миколаївна д.т.н., професор, зав. каф. біохімії, мікробіології та гігієни харчування, Одеська національна академія харчових технологій 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів, GS
       
5 Пріcс Олеся Петрівна д.т.н., професор, завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи, ТДАТУ 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів, GS
6 Самойчук Кирило Олегович д.т.н., професор, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика, ТДАТУ 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, GS
7 Сердюк Марина Єгорівна д.т.н., професор, кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи, ТДАТУ 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів, GS
8 Ялпачик Володимир Федорович д.т.н., профессор, кафедра обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика, ТДАТУ 05.18.13 – технологія зберігання консервованих і охолоджених харчових продуктів, GS

GS - Google Scholar     

RS - ResearchGate