СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

  • В. Б. Гулевский Таврійський державний агротехнологічний університет https://orcid.org/0000-0003-1434-9724
  • І. О. Кузнецов DO2 Control
Ключові слова: програмовані логічні контролери, системи автоматизованого управління, автоматизація.

Анотація

Анотація - робота присвячена питанням нових підходів до реалізації систем автоматизації в технологічних процесах.

Аналізуючи існуючі системи проектування автоматичних та автоматизованих систем керування технологічними процесами, помічено, що автоматизоване вирішення завдань компонування обладнання та розробка функціонально насиченої автоматичної системи управління в більшій мірі базується на людському факторі. Однак, для вибору оптимального варіанту іноді необхідно проаналізувати тисячі альтернативних варіантів інжинірингових рішень, що неможливо без їх автоматизованого синтезу та аналізу.

Особливістю останніх років розвитку галузі є різке зростання попиту на комплексну автоматизацію об'єктів. В даний час існує широке різноманіття обладнання для механізації, електрифікації та автоматизації технологічних процесів, які описані в багатьох джерелах. Це дозволяє передбачити можливі напрями найважливіших зміни у найближчому майбутньому. До таких пристроїв належать електронні комп’ютери - комп’ютери, програмовані логічні контролери (ПЛК), а також портативні комп’ютери із вбудованими засобами зв’язку, введення-виведення та архівації даних. У більшості випадків це програмовані логічні контролери, що використовуються для управління виробничими процесами.

Представлена типова структурна схема системи автоматизованого управління технологічними процесами. Розглянуто ринок виробників програмованих логічних контролерів. Відзначено, що 80% ринку ПЛК у Північній Америці займає компанія Allen-Bradley, на Європейській частині використовується Siemens, а також активно розвиваються проекти з використанням обладнання Omron, Schneider та ін.

Акцентована увага на програмному забезпеченні для створення основної архітектури керування майбутнім технологічним процесом та мов програмування.

Сучасні системи автоматизації базуються на концептуально нових підходах у її реалізації та будуть мати більший потенціал для впровадження в умовах різних виробничих галузях України.

Посилання

1. Диордиев В. Т., Кашкарев А. А. Оптимальное проектирование организационно-технического обеспечения производства в АПК. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка. Сер. Технічні науки Харків, 2013. Вип. 142: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. С. 27-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2013_142_11 (дата звернення: 12.03.2019).
2. Максимов Н. В., Попов И. И., Партыка Т. Л. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник для среднего профессионального образования. Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 512 с.
3. Програмовані логічні контролери. КСК-АВТОМАТИЗАЦІЯ: веб-сайт. URL: https://www.kck.ua/dir/asutp/plk.html (дата звернення: 12.03.2019).
Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Гулевский, В., & Кузнецов, І. (2019). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/234
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка