РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОЖЕЖНИХ СИТУАЦІЙ

  • Є. В. Мартин Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Н. В. Тарапата Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: пожежна безпека, програма-емулятор, аналіз пожежних ситуацій у приміщенні., fire safety, the program-emulator, the analysis of fire situations in a premise.

Анотація

Анотація - У роботі розглянуто вплив основних чинників на параметри пожежі, а також проведено аналіз пожежних ситуацій у різних приміщеннях для визначення рівня безпеки. Наведено приклад та описано роботу розробленого програмного забезпечення, яке дозволяє із використанням попередньо заданих, випадкових або налаштовуваних умов стану пожежної ситуації здійснювати оцінку стану пожежної безпеки у приміщенні, а також аналізувати ймовірність того, чи вдасться врятувати усіх присутніх у приміщенні. На основі цього аналізу можна видавати рекомендації, що вказують на те, які умови стали причиною погіршення ситуації, і до чого варто придивитись уважніше під час облаштування пожежної безпеки приміщення. Розроблений емулятор аналізу пожежних ситуацій дасть змогу суттєво полегшити розрахунок параметрів розвитку пожежі та оптимальної кількості сил та засобів для її ліквідації.

 

EMULATOR OF ANALYSIS OF FIRE SITUATIONS

 The influence of the main factors on the parameters of the fire is considered in the work, as well as the analysis of fire situations in different premises to determine the level of safety. An example is given and describes the operation of software that allows pre-set, random or customizable fire conditions, assess the situation, and analyze the likelihood of saving all those present in the room. On the basis of this analysis, to issue recommendations that indicate not what conditions have caused the deterioration of the situation, and what should be looked at more carefully during the installation of fire safety premises. The emulator of the analysis of fire situations will enable to significantly facilitate the calculation of parameters of fire development, as well as the optimal amount of forces and means for its elimination.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Мартин, Є., & Тарапата, Н. (2018). РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОЖЕЖНИХ СИТУАЦІЙ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/51
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології