КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ СТВОРЕННЯ БОКСОВОЇ КОМБІНОВАНОЇ ПІДСТИЛКИ

  • А. О. Парієв Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
  • О. О. Дробишев Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
  • Т. М. Коротченко Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
Ключові слова: солома, бокси, комбінована підстилка, антисептик, розкидач, технологічний процес, формування., straw, boxes, combined bedding, antiseptic, spreader, technological process, forming.

Анотація

Анотація – дану роботу присвячено визначенню технологічних вимог та розробці конструктивно-технологічних пропозицій створення боксової комбінованої підстилки. Створення належних умов для утримання і відпочинку молочної худоби, у відповідності з зоотехнічними і технологічними вимогами, що визначається у першу чергу, комфортом у місці її відпочинку – боксі, є нагальною техніко-технологічною задачею, яка потребує свого вирішення в технології сучасного виробництва молока. Від якості вихідної соломи, способу її внесення у бокси худоби та дотримання зоотехнічних вимог залежить комфортний відпочинок тварин, а також їх здоров’я, що в кінцевому результаті впливає на продуктивність і якість молока. Тому, щоб забезпечувати комфорт тварині і знизити розмножування патогена, пропонується технологія створення комбінованої підстилки, для виготовлення якої використовується бетон, глина, пісок, синтетичні килимки і матраци та солома з додаванням абсорбуючого гігієнічного осушувача для підстилки, сухого антисептику, дезінфікуючого засобу, які відбирають надлишкову вологу з підстилки, мають проти патогенну дію, зменшують виділення аміаку, ефективні у боротьбі з грибками, личинками мух та паразитами. В залежності від продуктивності виробництва розроблено за 3-ма варіантами перспективна боксова комбінована соломиста підстилка: глино-солом’яна підстилка з зап’ястною піщаною подушкою і антисептиком; піщано-солом’яна підстилка з антисептиком; килимково-солом’яна підстилка з зап’ястним матрацом і антисептиком. Головна особливість пропонованої комбінованої соломистої підстілки – вона є диференційованою за продуктивністю худоби, зонованою по площі і багатошаровою по складу, щільності та м’якості. Отже, тип підстилки, періодичність і норма внесення матеріалів впливає на використання стійла худобою і її здоров’я, якість і кількість виробленого молока.

 

CONSTRUCTION TECHNOLOGY OFFERS CREATING  A BOX COMBINED BED

This work is devoted to the definition of technological requirements and the development of constructive-technological proposals for the creation of box combining litter.

 Creating proper conditions for the maintenance and recreation of dairy cattle, in accordance with the zootechnical and technological requirements, which is determined, first and foremost, by the comfort in its place of recreation - boxing, is an urgent technical and technological challenge that requires its permission in modern milk production technology.

The quality of the original straw, the way it is introduced into the livestock housing and compliance with the zootechnical requirements depend on the comfortable rest of the animals, as well as their health, which ultimately affects the performance and quality of milk.  Therefore, in order to provide animal comfort and reduce reproduction pathogenic technology is proposed to create a combined litter, for the manufacture of which used concrete, clay, sand, synthetic mats and mattresses and straw with the addition of an absorbent hygienic dryer for bedding, dry antiseptic, disinfectant, which take excess moisture  from litter, have anti-pathogenic effect, reduce ammonia release, are effective in fighting fungi, fly larvae and parasites.

Depending on the productivity of production, a promising box combined straw bedding was developed with 3 options: clay-straw bedding with a sand wrist pillow and an antiseptic, sand-straw bedding with an antiseptic, carpet-straw bedding with a wrist mat and an antiseptic.

The main feature of the proposed combined straw bedding is that it is differentiated by the productivity of livestock, zoned by area and is multi-layered in composition, density, softness.

Consequently, the type of litter, frequency and rate of application of materials affects the use of the stall by livestock and its health, quality and quantity of milk produced.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Парієв, А., Дробишев, О., & Коротченко, Т. (2018). КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ СТВОРЕННЯ БОКСОВОЇ КОМБІНОВАНОЇ ПІДСТИЛКИ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/11