ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГОАУДИТУ ПНЕВМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: пневмоаудит, пневмосистема, стиснуте повітря, пневмомагістраль, витоки повітря, енергоефективність, витрати повітря, тиск в системі.

Анотація

Анотація - для ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів досліджені аспекти організації виробництва та споживання стиснутого повітря на харчовому підприємстві. Проведено аналіз динаміки споживання стиснутого повітря в основних точках пневмосистеми. Результати показали різку зміну сумарної витрати стисненого повітря цеху на початок запису. Даний скачок пов’язано з тим, що обладнання знаходилося в режимі підготовки до виробництва. Також визначено проблеми з надмірними витоками повітря. З метою виявлення можливих провалів тиску в пневмосистемі проводилися тривалі вимірювання тиску в основній пневмомагістралі. Виконано заміри витрат стисненого повітря в основних точках протягом п'яти днів при робочих режимах споживачів. Дані вимірювань надали можливість визначити окремих споживачів та їх частку у загальному споживанні. Під час пневмоаудиту особливу увагу було приділено дослідженню місць витоку стисненого повітря. При підготовці до виробництва спостерігали високий рівень витрат, що пояснюється великим обсягом витоків до 15000 норм.л/хв. Окрім цього, встановлено обсяг локалізованих витоків та поточні втрати коштів, що пов’язані з ними. Розроблено рекомендації з ліквідації витоків та більш ефективного використання стисненого повітря споживачами харчового підприємства. Визначено обсяг заощаджень із впровадження заходів з технічного вдосконалення споживачів пневмосистеми.

Посилання

1. Кравчук В. Інноваційні напрямки енергозабезпечення в Україні // Техніка і технології АПК. 2015. № 2. С. 23–30.
2. Sukhenko, Y., Sukhenko, V., Mushtruk, M., Litvinenko, A. Mathematical model of corrosive-mechanic wear materials in technological medium of food industry. Lecture Notes in Mechanical Engineering // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Materials Science. 2018. F2. Р. 507–514.
3. Miedviedieva N., Levytsky M., V. Sukhenko. Research of energy resources in Ukraine // Новітні технології. 2018. Вип. 1 (5). С. 81–89.
4. Розен В. П., Трифонов В. Д., Слесарев В. В., Трифонов Д. В. Повышение эффективности использования электроэнергии в шахтных производственных системах: монография. Днепропетровск: НГУ, 2016. 154 с.
5. Гофман И. В. Нормирование потребления энергиии ергетические балансы промышленных предприятий. М.: Энергия, 1966. 233 с.
6. Danilishin A., Kartashov S., Kozhukhov Y., Kozin E. The methodology for the existing complex pneumatic systems efficiency increase with the use of mathematical modeling. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2017. Р.232.
7. Садовский Н. И., Кожухов Ю. В. Теория, расчет и конструирование компрессоров динамического действия. Испытание компрессоров при параллельной и последовательной работе. Совместная работа компрессоров: учебное пособие // Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та. 2014. 40 с.
8. Kozin E. G., Kozhukhov Y. V. Technological audit pneumatic system as a step in the process of its reconstruction // Scientific and technical statements STU. Vol. 2 (243) / 2016. Ed.STU. Pp. 34–44.
9. Кривопляс-Володіна Л. О., Валіулін Г. Р., Любімов В. М. Оцінка витратних характеристик пневмосопла для технологічного процесу // Харчова промисловість. 2015. №18. С.137–141.
10. Engineering ToolBox. Compressed Air Pressure Drop Diagram, 2008 [online] Available at: https://www.engineeringtoolbox.com/compressed-air-pressure-drop-nomograph-d_1278.html.
11. Черевашко Д. І., Волинець А. В., Мєдвєдєва Н. А. Механізм ефективного використання енергетичних ресурсів // Стандартизація, сертифікація, якість. 2018. № 1 (108). С. 58–68.
12. ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання. Київ, 2016. 19 с.
Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Мєдвєдєва, Н., Сухенко, В., Сухенко, Ю., Радько, О., & Розбицька, Т. (2018). ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГОАУДИТУ ПНЕВМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/122