ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВОЛОГО-ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ М’ЯТКИ ПРИ ВИДІЛЕНІ ОЛІЇ ІЗ НАСІННЯ РИЦИНИ

  • В. В. Дідур Таврійський державний агротехнологічний університет
  • В. А. Дідур Таврійський державний агротехнологічний університет
  • А. Б. Чебанов Таврійський державний агротехнологічний університет
  • А. А. Асєєв Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: насіння рицини, мезга, м’ятка, волого-теплова обробка, тиск пари, період зволоження, період сушіння, вологість м’ятки, ricinus seed, pulp, pepper, wet-heat treatment, steam pressure, moisture period, drying period, humidity pulp

Анотація

Анотація волого-теплова обробка є однією з найважливіших технологічних операцій при підготовці насіння рицини до витягу олії пресуванням та надає вирішальний вплив на кількість і якість кінцевих продуктів: олії, макухи чи шроту. Але, максимальна кількість олії із насіння рицини буде забезпечуватися тільки  при оптимальних значеннях технологічних параметрів волого-теплової обробки м’ятки насіння рицини. У зв'язку з цим, виникає актуальне завдання щодо використання методики математичного планування експерименту.

Відповідно до методики багатофакторного експерименту проведена оптимізація параметрів волого-теплової обробки м’ятки насіння рицини в експериментальному комплексі для віджимання олії з олійної сировини. За критерій оптимізації прийнято масу олії, що отримано при віджиманні в експериментальному комплексі. Встановлено оптимальні параметри волого-теплової обробки: кінцева вологість мезги для періоду зволоження Wк.з = 9,144…10,662%; кінцева вологість мезги для періоду сушіння Wк.с =5,72…6,68%; тиск пари, що гріє ргр = 3,71…4,419 кПа.

 

Substantiation of optimal parameters of moisture-and-heat treatment of oil seed meal for oil extraction from castor-oil plant beans

The moisture-and-heat treatment is one of the most important technological operations of castor-oil seed preparation for oil extraction by pressing and has the decisive impact on the quality and quantity of final products: oil, press cake and ground-oil cake. But the maximum oil quantity will be get only under the optimal proportion of technological parameters of moisture-and-heat treatment of oils seed meal in the developed experimental complex for oil extraction from oil-bearing raw materials, that is impossible when studying their isolated effect. Thereby, there is a topical task to apply the methods of the mathematical planning of the experiment.

According to the multifactor experiment methodology the optimization of parameters of moisture-and-heat treatment ofoil seed meal of castor-oil plant beans in the experimental complex for oil extraction from oil-bearing raw materials has been carried out. The optimal parameters of moisture-and-heat treatment have been determined: the final pulp moisture for the moisturizing period is Wк.з. = 9,144…10,662%; the final pulp moisture for the drying period is Wк.c. = 5,72…6,68%; the heating vapour pressure pГр = 3,71…4,419 kPa.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Дідур, В., Дідур, В., Чебанов, А., & Асєєв, А. (2018). ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВОЛОГО-ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ М’ЯТКИ ПРИ ВИДІЛЕНІ ОЛІЇ ІЗ НАСІННЯ РИЦИНИ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/15