СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК УКРАЇНИ

Ключові слова: електрична енергія, АПК України, регресійний аналіз, підприємство, енергетичні потужності

Анотація

Анотація – робота присвячена дослідженню впливу факторів, які характеризують загальні виробничі потужності та економічний стан АПК України протягом 1991-2018 років на характер витрат електроенергії у сільській місцевості на виробничі потреби.

            У статі надані рекомендації щодо впровадження енергозберігаючих заходів, згідно з якими мінімізація витрат електроенергії, пов’язаних з виробництвом продукції на підприємствах АПК України дасть більш виражений позитивний економічний ефект, не залежно від економічного становища на даних підприємствах. У результаті дослідження виявлено малопомітний вплив прибутковості підприємств на їх рівень споживання електроенергії, що пояснюється низьким рівнем оснащеності виробництва АПК України, та значними витратами електроенергії невиробничого характеру, через які виникає надмірна енергоємність даного сектора економіки.

Посилання

1. Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у 2017 році. НКРЕКП, березень 2018. URL: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2017.pdf (дата звернення: 22.01.2019).
2. Маляренко В. А., Темнохуд І. О., Темнохуд О. О. Комунальна енергетика України: проблеми, шляхи розвитку. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 175. С. 138-140.
3. Ганус А. И., Старков К. А. Динамика изменения параметра потока отказов линий электропередачи различных номинальных напряжений. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 175. С. 3-7.
4. Рубаненко О. О. Мікроелектромережі як засіб підвищення надійності електропостачання підприємтсв АПК. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 175. С. 43-45.
5. Іванух Р. А., Дусановський С. Л., Білае Є. М. Аграрна економіка і ринок: монографія. Тернопіль: Збруч, 2003. 305 с.
6. Халатов А. А. Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи. Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 53-61.
7. Вяткін П. С. Характеристика забезпечення енергетичними ресурсами підприємств сільського господарства. Вісник ЧДТУ. 2011. № 2. С.1-5.
8. Шелудько Р. М., Синиця О. С. Характеристика енергетичного забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області. Бізнес Інформ. 2015. № 1. С. 183-189.
9. Кузнєцова К. О., Ченуша О. С. Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 14. С. 165-170.
10. Дейна А. Ю. Теоретичні основи статистичного забезпечення регулювання енергонезалежності України. Економiка i органiзацiя управлiння. 2017. № 1(25). С. 160-170.
11. Янковська К. С. Біоенергетика як один з інструментів підвищення енергетичної ефективності регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вісник НМУ. Вип. 19. С. 309-314.
12. Іванишин В. В. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК. 2010. Економіка АПК. № 1. С. 128-133.
Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Павлов, Г., & Кулагін, Д. (2019). СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК УКРАЇНИ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/171
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка