ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

  • В. І. Богом'я Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій https://orcid.org/0000-0003-4403-3130
  • О. М. Тимощук Державний університет інфраструктури та технологій https://orcid.org/0000-0003-3684-6182
  • О. А. Дакі Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій https://orcid.org/0000-0003-3932-462X
Ключові слова: засоби водного транспорту, радіонавігаційні комплекси, контроль технічного стану, вимірювальні сигнали, синтез, обробка, управління рухом, прилади контролю та діагностування.

Анотація

Анотація – в статті розглянуто наявність у практиці контролю технічного стану складних систем протиріччя, а саме забезпечення заданої достовірності інформації про технічний стан радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту потребує збільшення обсягу та точності вимірювань при оцінюванні їх характеристик з одного боку, з іншого – відсутність методів автоматизації процесів синтезу вимірювальних сигналів та обробки відгуків на них для цього.

У рамках зазначеного протиріччя актуальною науковою проблемою є створення теоретичних основ синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту, а саме розроблення методів синтезу вимірювальних сигналів і оброблення відгуків на них для підвищення достовірності та оперативності автоматизованого контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту.

У статті обґрунтовано напрям і сформульовано часткові задачі наукового дослідження. Для розв’язання поставлених часткових задач у роботі пропонується використовувати теорію чутливості динамічних систем, методи варіаційного числення та динамічного програмування, теорію оптимізації функцій і теорію матриць.

Реальні системи призначені для роботи всередині визначеного діапазону значень сигналів. У цьому діапазоні структура системи з відомою точністю описується деяким оператором. Тому, можливі значення сигналу обмежені областю, всередині якої точність апроксимації оператора системи не нижче точності, з якою визначаються в процесі контролю параметри системи.

Посилання

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС. Санкт-Петербург: ЦНИИМФ, 2008. 984 с.
2. Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті: навчальний посібник / Л. С. Беляєвський та ін. Київ: Даж Бог, 2009. 216 с.
3. Особливості системного підходу до вирішення наукових завдань експлуатації суднового обладнання / В. І. Богом’я та ін.; за заг. ред. О. М. Тимощук. Київ: ДУІТ, 2018. 305 с.
4. Алексишин В. Г., Козырь Л. А., Симоненко С. В. Обеспечение навигационной безопасности плавания: учебное пособие. Одесса: Феникс, 2009. 518 с.
5. Вагущенко Л. Л., Цымбал H. H. Системы автоматического управление движением судна. Одесса: Феникс, 2007. 367 с.
6. P-моделювання складних динамічних систем / Г. Л. Баранов та ін. Київ: ДУИКТ, 2008. 131 с.
7. Mozeson E., Levanon N. Multicarrier radar signals with low peak-to-mean envelope power ratio. IEE Proc.-Radar Sonar Navig. 2003. Vol. 150, № 2. P. 71-77.
8. O’Neill C. R., Arena A. S. Jr. Time-domain training signals comparison for computational fluid dynamics based aerodynamic identification. Journal of Aircraft. 2005. Vol. 42, № 2. P. 421-428.
9. Recio A., Rhode W.S. (2000). Basilar membrane responses to broadband stimuli. The Journal of the Acoustical Society of America. 2000. Vol. 108, № 5. P. 2281-2298.
10. Дакі О. А. Автоматичні прилади контролю параметрів систем управління та навігації засобів водного транспорту. Новітні технології. 2019. Вип. 1 (8). С. 95-104. DOI:10.31180/2524-0102/2019.1.08.12.
11. Дакі О. А., Кривошей Ф. О., Панов С. Л. Розробка автомата контролю лінійних і нелінійних систем управління та навігації засобів водного транспорту. Наукоємні технології. 2018. № 4 (40). С. 458-463. DOI: 10.18372/2310-5461.40.13272.
12. Измерительные информационные системы / под ред. Н. А. Рубичева. Москва: Дрофа, 2010. 334 с.
13. Доронин В. В. Радионавигационные приборы и системы. Киев: КГАВТ, 2006. 472 с.
14. Навігаційне забезпечення управління рухом суден / В. І. Богом’я та ін. Київ: Компас, 2012. 336 с.
15. Фридман А. Э. Основы метрологии. Современный курс. Санкт-Петербург, 2008. 284 с.
Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Богом’я, В., Тимощук, О., & Дакі, О. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/173
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка