ВПЛИВ ВІДХИЛЕННЯ ЖИВЛЯЧОЇ НАПРУГИ НА РЕСУРС ІЗОЛЯЦІЇ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ПОТОКОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ

Ключові слова: робоча машина, механічна характеристика, асинхронний електродвигун, ізоляція обмотки, зниження напруги, навантаження, температура обмотки, швидкість витрати ресурсу.

Анотація

Анотація – у роботі розглянуто причини невисокої експлуатаційної надійності асинхронних електродвигунів приводу робочих машин потокових технологічних ліній і встановлено, що головними причинами є зовнішні впливи на електродвигуни, одним з яких є зниження напруги живлячої мережі.

У результаті вивчення описано механізм розвитку процесів пошкодження ізоляції асинхронних електродвигунів потокової технологічної лінії під дією зниженої напруги живлення та аналітично досліджено із застосуванням теплової двохелементої схеми заміщення електродвигуна та механічної характеристики електродвигуна і робочої машини теплові та електромеханічні процеси, які протікають в асинхронних електродвигунах потокової технологічної лінії під дією зниженої напруги живлення.

  У результаті проведених досліджень отримано взаємозв’язок між швидкістю теплового зношення ізоляції асинхронного електродвигуна та показниками експлуатаційних впливів (коефіцієнтом зниження напруги на затискачах електродвигуна, коефіцієнтом завантаження електродвигуна, видом механічної характеристики робочої машини і температурою навколишнього середовища).

Розраховано залежності швидкості витрати ресурусу ізоляції асинхронного електродвигуна у функції коефіцієнта завантаження при різних значеннях коефіцієнта відхилення живлячої напруги і фіксовному значенні температури навколишнього середовища, а також  швидкості витрати ресурусу ізоляції асинхронного електродвигуна у функції коефіцієнта завантаження при різних значеннях температури навколишнього середовища і фіксовному значенні коефіцієнта відхилення живлячої напруги. На базі проведених розрахунків сформульовано рекомендації щодо завантаження асинхронних електродвигунів робочих машин в залежності від рівня відхилення напруги живлення та значення температури навколишнього середовища.

Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Вовк, О., Квітка, С., & Дідур, В. (2019). ВПЛИВ ВІДХИЛЕННЯ ЖИВЛЯЧОЇ НАПРУГИ НА РЕСУРС ІЗОЛЯЦІЇ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ПОТОКОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/174
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка