ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ключові слова: паливно-енергетичні ресурси, енергозбереження, енергоефективність, система, контроль, керування, опалювання, водопостачання

Анотація

Анотація -  сучасне життя людства немислиме без використання енергії (електричної, теплової та ін.). Широке використання  енергетичних ресурсів стало ознакою модерного розвитку економіки та підвищення добробуту людини. Основна кількість енергії надходить внаслідок спалювання газу або іншого твердого палива, запаси яких стрімко зменшуються. Тому з кожним роком стає все гострішою проблема забезпечення енергоносіями. Внаслідок цього ми спостерігаємо стійке підвищення тарифів на енергоресурси та енергоносії. Саме тому сьогодні досить гострою є проблема збереження та ефективного використання енергоресурсів. Щорічно на житлові та побутові потреби населення України витрачається близько 20 – 30 % паливно-енергетичних ресурсів в т.ч. електричної та теплової енергії, тобто на одного жителя витрачається приблизно 1,3 тонни умовного палива на рік, що майже у 2 рази більше, ніж в розвинених країнах. Основний стратегічний напрямок підвищення енергоефективності та реалізації потенціалу енергозбереження полягає у структурно-технологічній перебудові економіки України, а саме, створенні адміністративних, нормативно-правових і економічних механізмів, які сприятимуть підвищенню енергоефективності та енергозбереженню. Така структурно-технологічна перебудова економіки країни в цілому, та її окремих галузей, підприємств та технологічних процесів передбачає виведення з роботи морально застарілого та фізично зношеного обладнання, припинення випуску енергозатратної продукції, впровадження у виробництво новітніх технологій, обладнання, тощо. Важливим фактором підвищення енергоефективності є забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки всіх суб’єктів економічної діяльності у вирішенні питань оптимізації енергоспоживання та енергозбереження. Марнотратство у витраті паливно-енергетичних ресурсів обумовлені не тільки неефективними інженерними рішеннями, які стосуються конструктивного і технічного забезпечення будинків і споруд, а і недосконалою системою контролю і керування за використанням паливно-енергетичних ресурсів. В даній роботі проаналізовано сучасний стан використання паливно-енергетичних ресурсів внаслідок їх ефективності використання. Обґрунтовано доцільність вдосконалення основних технічних заходів  на всіх етапах споживання енергоносіїв, а саме проведення повної модернізації всього електротехнічного обладнання, підвищенням якості його обслуговування і своєчасного ремонту, пошуку сучасних методів і режимів його експлуатації, розробки ефективних інструментів контролю і керування за спожитими паливно-енергетичними ресурсами, а також пошуку механізмів стимулювання заходів з підвищення енергоефективності і енергозбереження. Запропоновано можливі шляхи підвищення енергоефективності використання системи опалювання і гарячого водопостачання за допомогою системи контролю та керування на базі тепловодолічильника SA94 (SA93ХХ) і контролера ТРМ32на базі тепловодолічильника SA94 (SA93ХХ) і контролера ТРМ32.

Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Радько, І., Наливайко, В., & Окушко, О. (2019). ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/176
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка