ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ВИПАРЮВАННЯ СОКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

  • С. О. Ляшенко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0001-8304-9309
  • В. М. Кісь Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0002-7014-4873
  • А. М. Фесенко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0002-3950-3604
  • О. С. Ляшенко Харківський національний університет радіоелектроніки http://orcid.org/0000-0002-0146-3934
Ключові слова: математична модель, показники якості, багатокорпусна випарна установка, критерії ефективності, технологічний процес, автоматизована система управління.

Анотація

Анотація - розглянуто проблеми неефективної роботи цукрових заводів в Україні, а також, відповідно, і вплив роботи випарного відділення цукрового заводу, що забезпечує парою всі основні виробництва заводу, на енергоефективність буряко-цукрового виробництва. Проведеним дослідженням визначено вплив технологічних та технічних параметрів роботи багатокорпусних випарних установок, що працюють по різних схемах випарювання, на роботу всього цукрового заводу. Розглянуто енергоефективніть процесу випарювання у різних типах випарювальних установок та встановлено перспективні підходи до вирішення проблеми енергоспоживання та енергорозподілу.

Визначено характерні конструктивні та технологічні особливості технологічного обладнання багатокорпусних випарних установок, що використовуються при різних схемах процесу випарювання соку. Зроблено аналіз впливу якісних показників технологічного процесу випарювання на якість продукцї, що випускається. Показано шляхи вирішення проблем, що виникають при зниженні якості продукції і ефективності виробництва цукру, коли не враховуються показники якості сировини, що переробляється, впродовж виконання технологічного процесу випарювання.

Визначено проблеми в роботі автоматизованих систем управління технологічним процесом випарювання. У звязку зі складністю процесу випарювання соку у багатокорпусній випарній установці і впливом різних показників процесу як технологічного, так і якісного характеру визначено основні вектори процесу управління в автоматизованих системах управління технологічним процесом  випарювання соку. Для вирішення цієї проблеми розглянуто ефективні підходи щодо використання і побудови простих регресійних математичних моделей, які можна впроваджувати в математичне забезпечення конкретних автоматизованих систем управління. Побудовані математичні моделі роботи багатокорпусної випарної установки, що враховують як показники технологічного характеру, так і показники якості продукцції, що використовуються в автоматизованих системах управління технологічними процесами цукрового заводу. Обгрунтована ефективність запропонованих моделей для роботи в системі автоматизованного управління процесом виварювання. Відповідно, є підстава стверджувати, що отримані регресійні математичні моделі, де враховано як показники технологічного характеру, так і показники якості соку у першому наближенні можна використовувати у системі автоматизованного управління випарювання соку.

Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Ляшенко, С., Кісь, В., Фесенко, А., & Ляшенко, О. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ВИПАРЮВАННЯ СОКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/179
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка