ОПТИМІЗАЦІЯ ЗУБЦЕВОЇ ЗОНИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

  • О. Б. Єгоров 1Харківський національний університет міського господарства імені О. Бекетова http://orcid.org/0000-0003-2599-1624
  • О. Ю. Єгорова Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0001-8593-1557
  • М. П. Кунденко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0002-5841-4367
Ключові слова: асинхронний двигун, геометрія пазів, кратності пускового й максимального моментів, перевантажувальна здатність.

Анотація

Анотація – В роботі розглянуто питання оптимізації проектування асинхронних двигунів. Досліджено шляхи та розроблено рекомендації по створенню енергоефективних двигунів. Отримано конструкцію двигуна зі збільшеною перевантажувальною здатністю і зниженою собівартістю. Модернізація виконана за рахунок застосування нового підходу при формуванні пазової зони ротора, для одержання остаточного варіанта конструкції виконано параметричну оптимізацію.

Посилання

1. Tikhonova O., Malygin I., Plastun A. Electromagnetic calculation for induction motors of various designs by ANSYS Maxwell. International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). 2017. P. 224-226. DOI: 10.1109/ICIEAM.2017.8076294.
2. Егорова О. Ю., Егоров А. Б. К вопросу определения текущего остаточного ресурса изоляции электрических машин. Технические науки - от теории к практике. 2013. №. 28. С. 126-132.
3. Єгоров О. Б., Бондаренко І. О. Визначення максимального проміжку часу зниження живлячої напруги асинхронного двигуна. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. № 164. С. 81-82.
4. Yegorov A., Yegorova O. Analysis of transient processes in an asynchronous motor as part of a complex load. World science: International Scientific and Practical Conference. ROST, 2017. Vol. 1, №. 10. P. 12-14.
5. Shaltout A. A. Analysis of torsional torques in starting of large squirrel cage induction motors. IEEE transactions on energy conversion. 1994. Vol. 9, № 1. P. 135-142.
Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Єгоров, О., Єгорова, О., & Кунденко, М. (2019). ОПТИМІЗАЦІЯ ЗУБЦЕВОЇ ЗОНИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/180
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка