РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОДІЇ РАДІОІМПУЛЬСІВ НВЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ З РОСЛИННИМ СЕРЕДОВИЩЕМ КАРТОПЛІ

Ключові слова: генератор НВЧ, лавинно-пролітний діод, НВЧ випромінювання, імпульсний генератор, суматор, потужність випромінювання

Анотація

Анотаціянаукові та практичні дослідження останніх років показують, що альтернативою хімічному методу захисту рослин може бути метод на основі екологічно безпечної і ефективної енергоінформаційної радіоімпульсної біотехнології. Для визначення біотропних параметрів радіоімпульсного випромінювання (частота заповнення імпульсів, період проходження імпульсів та їх тривалість, експозиція), які матимуть негативну пригноблюючу дію на колорадського жука та його личинок у рослинному середовищі картоплі, необхідні теоретичні та математичні дослідження процесу взаємодії радіоімпульсних випромінювань з комахами шкідниками картоплі. Основною характеристикою таких досліджень є розрахунок параметрів взаємодії радіоімпульсів НВЧ випромінювання з рослинним середовищем картоплі.

В попередніх дослідженнях було описано процес взаємодії радіоімпульсів НВЧ випромінювання з рослинним середовищем картоплі, проведено аналіз можливості використання високостабільного по частоті діодного генератора для зовнішньої синхронізації потужних радіоімпульсних діодних джерел. Приведено результати розрахунку генератора імпульсної дії міліметрового діапазону, який формує імпульси заданої тривалості з необхідним рівнем потужності енергоінформаційної радіоімпульсної біотехнології та результати роботи по конструюванню синхронізуючого генератора на лавино-пролітних діодах для систем знищення шкідників картоплі, представлено конструкцію генератора у вигляді хвилевідно-штирьової моделі, на основі еквівалентної схеми  обчислено параметри хвилевода та лавино-пролітного арсенід-галієвого діода типу 3А730А.

В даній роботі представлено подальший розгляд радіоімпульсної біотехнології знищення шкідників картоплі та проведено розрахунок параметрів взаємодії радіоімпульсів НВЧ випромінювання з рослинним середовищем картоплі на основі попередніх досліджень. На основі еквівалентної схеми визначено формули для розрахунку активної і реактивної складової опору p-n переходу діода, параметрів стабілізуючого резонатора, зокрема наведено формулу для розрахунку добротності резонатора, визначено вираз опору навантаження хвилеводу.

Посилання

1. Сілі І. І. Енергоінформаційна радіоімпульсна біотехнологія і електронні системи знищення шкідників картоплі : дис. … канд. техн. наук : 05.11.17. Харків, 2015. 159 с.
2. Сили И. И. Применение информационно-энергетических излучений для угнетения репродуктивной способности колорадского жука. Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. Харків, 2015. С. 47-49.
3. Сили И. И. Теоретический анализ процесса взаимодействия радиоимпульсов с колорадскими жуками в растительной среде картофеля. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 4. С. 55-59.
4. Сілі І. І. Визначення параметрів електродинамічної моделі рослинного середовища картоплі з колорадським жуком. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Техніка та енергетика АПК. 2016. № 242. С. 256-261.
5. Сілі І. І., Чєренков О. Д. Параметри і стабільность частоти діодного генератора з резонатором прохідного типу. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2015. № 9. С. 53-59.
6. Сілі І. І. Параметри імпульсного генератора на лавинно-пролітних діодах для знищення шкідників картоплі жуком. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2018. Вип. 8, т. 2. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/45/14.
7. Сілі І. І. Розрахунок параметрів синхронізуючого генератора на лавинно-пролітних діодах. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 222-228.
8. Крылов Н. Н. Теоретические основы радиотехники. Москва: Морской транспорт, 1961. 416 с.
9. Лебедев И. В. Техника и приборы СВЧ. Москва: Высшая школа, 1970. 440 с.
Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Сілі, І. (2019). РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОДІЇ РАДІОІМПУЛЬСІВ НВЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ З РОСЛИННИМ СЕРЕДОВИЩЕМ КАРТОПЛІ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/182
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка