МЕТОД ОТРИМАННЯ МЕТИЛОВИХ ЕФІРІВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ З ЖИРІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Ключові слова: метилові ефіри, дизельний двигун, кавітація

Анотація

Анотація - розглянуто засіб виробництва складних метилових ефірів із жирів тваринного походження для отримання біологічної добавки до дизельного пального.

Посилання

1. Біопалива (технології, машини і обладнання) / В. О. Дубровін та ін. Київ: Енергетика і електрофікація, 2004. 256 с.
2. Пилипенко В. В. Кавитационные автоколебания и динамика гидросистем. Москва: Машиностроение, 1977. 352 с.
3. Постол Ю. О. Можливості використання кавітації в переробці вуглеводної сировини. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Харків, 2015. Вип. 165. С. 126-127.
5. Семенов В. Г. Анализ показателей работы дизелей на нефтяных и альтернативных топливах растительного происхождения. Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Харків, 2002. № 3. С. 177-197.
6. Семенов В. Г. Гармонізація національного стандарту на біодизельне паливо до європейського та американського стандартів. Проблеми хіммотології : матеріали І Міжнар. наук.-техн. конференції (м. Київ, 5-19 травня 2006 р.). Київ: НАУ, 2006. С. 119-121.
Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Постол, Ю., Стручаєв, М., & Гулевський, В. (2019). МЕТОД ОТРИМАННЯ МЕТИЛОВИХ ЕФІРІВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ З ЖИРІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/185
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка