МЕТОД ЧИСЛОВОГО РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В АСИНХРОННИХ ДВИГУНАХ

  • К. В. Мищенко Запорожский национальный технический университет
  • Д. Г. Паталах Запорізький національний технічний університет
  • О. В. Набокова Запорізький національний технічний університет
  • С. М. Тиховод Запорізький національний технічний університет http://orcid.org/0000-0003-0748-1735
Ключові слова: перехідні електромеханічні процеси, схемна інтерпретація, асинхронні двигуни

Анотація

Анотація - стаття присвячена удосконаленню числового методу розрахунку електромеханічних перехідних процесів в асинхронних двигунах. Електромеханічні перехідні процеси можуть бути дуже тривалими, що призводить до значного часу розрахунку і накопичення похибки розрахунку при використанні сучасних програмних засобів. Мета даної роботи - розробка поліпшеного методу розрахунку перехідних електромеханічних процесів в асинхронних двигунах, який реалізується простою, але швидкодіючою комп'ютерною програмою. Запропоновано схемна інтерпретація методу. Оскільки в систему рівнянь, що описують динаміку асинхронного двигуна, входять добутки струмів 1 - ротора і 2-статора то ця система нелінійна. На поточному етапі інтегрування k добуток значень двох струмів 1 і 2 розглядається як середнє значення: змінна - струм 1 з коефіцієнтом, який має значення струму 2, взятого з попереднього кроку інтегрування і змінна - струм 2 з коефіцієнтом, який має значення струму 1 , з попереднього кроку. Для уточнення цього добутку на кожному кроці інтегрування виконується 2-3 ітерації, що досить. Рівняння числового методу інтегрування диференціальних рівнянь об'єднуються з системою рівнянь, що описують електромагнітні і механічні процеси. Такий прийом дозволяє використовувати безпосередньо неявний метод числового інтегрування диференціальних рівнянь.

При розрахунку перехідного процесу в асинхронному двигуні запропонованим методом процесорний час скорочується більш ніж на 35% в порівнянні з розрахунками відомими методами.

Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Мищенко, К., Паталах, Д., Набокова, О., & Тиховод, С. (2019). МЕТОД ЧИСЛОВОГО РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В АСИНХРОННИХ ДВИГУНАХ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/187
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка