РОЗРАХУНОК ЕНЕРГОВИТРАТ РУЧНОЇ ПРАЦІ В ТВАРИННИЦТВІ

Ключові слова: енерговитрати, машинно-ручні операції, проектування машин

Анотація

Розроблено модель розрахунку та оптимізації енерговитрат ручної праці при обслуговуванні тварин.

Посилання

1. Технологія виробництва продукції тваринництва / за ред. О. Т. Бусенка. Київ: Вища освіта, 2005. 496 с.
2. Чміль А. І. Енергетична ефективність і екологічна безпека замкнутих еколого-біотехнічних систем в тваринництві: монографія. Київ: КОМПРИНТ, 2015. 163 с.
3. Теорія та розрахунок машин для тваринництва / Б. П. Шабельник та ін. Харків, 2002. 212 c.
Опубліковано
2019-06-20
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка