ПЕРЕДПОСІВНА СТИМУЛЯЦІЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ОПТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ

  • Л. С. Червінський Національний університет біоресурсів і природокористування України http://orcid.org/0000-0001-7215-2474
  • Н. І. Пашковська Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: передпосівна обробка насіння, інфрачервоне опромінення, посівні якості

Анотація

Анотація -  в даній статті досліджено вплив інфрачервоного опромінення (ІЧО) на  посівні якості та підвищення енергії проростання насіння озимої пшениці після передпосівної обробки різними режимами

Посилання

1. ДСТУ 4138-2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. [Чинний від 2002 - 12-28]. Київ: Держспожив стандарт України, 2003. 170 с.
2. Грицаенко З. М., Грицаенко А. О., Карпенко В. П. Методи бiологiчних та агрохiмiчних дослiджень рослин i ґрунтiв. Київ, 2003. 20 с.
3. Девятков Н. Д. Источники когерентного излучения и некоторые возможности его действия на жизнедеятельность растений. Проблемы фотоэнергетики растений. Кишинев: Штиинца, 1974. С. 81-82.
4. Деркач М. П. Основи біофізики. Львів, 1967. 278 с.
5. Червінський Л. С., Романенко О. І. Результати пошукових досліджень комбінованого опромінювання насіння. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Техніка та енергетика АПК. 2012. Вип. 174(2). С. 206-209.
6. Червінський Л. С., Пашковська Н. І. Дослідження впливу інфрачервоного випромінювання на посівні якості та ростові показники озимої пшениці. Вісник ХНТУСГ. Харків, 2018. Вип. 195. С.119-121.
7. Вельский А. И. Применение лазерного излучения в растениеводстве. Сборник трудов Сумского государственого аграрного университета. Сумы, 1996. С. 67−68.
8. Дубров А. П. Действие ультрафиолетовой радиации на растения. Москва: Изд–во АН СССР, 1963. 124 с.
9. Алтухов И. В., Федотов В. А. Воздействие ИК-излучения различных длин волн на семена пшеницы. Ползуновский вестник. 2011. № 2/1. С. 156-159.
10. Ультрафиолетовое облучение семян / И. И. Булавас и др. Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. 1969. № 5. С. 26-28.
Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Червінський, Л., & Пашковська, Н. (2019). ПЕРЕДПОСІВНА СТИМУЛЯЦІЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ОПТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/194
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка