ВИБІР СОРТУ ЧЕРЕШНІ З ОПТИМАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ ПАРАМЕТРІВ ЗА МЕТОДОМ БАГАТОКРІТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Ключові слова: плоди черешні, товарність плодів, термін достигання, біохімічний склад, багатокритеріальний метод, геометрична згортка критеріїв, ряд ранжування, цільова функція, сорт, якість.

Анотація

Анотація - дослідження присвячені оцінці впливу сортових особливостей на товарні та біохімічні показники плодів черешні  української селекції , що вирощені в умовах Півдня України.   Проведено науково – обґрунтовану оцінку  свіжих плодів 12-ти районованих сортів черешні в стадії знімальної стиглості методом багатокритеріальної оптимізації. В межах досліджуваної групи сортів кращим виявився новий районований сорт Удівітельна (1 ранг) − j(х12) =1,80. Контрольний сорт Мелітопольська чорна за значенням цільової функції отримав 11 ранг - j(х1) = 3,81 , а районований сорт Удача  за комплексом товарних та біохімічних показників отримав значення j(х10) = 3,91 та займає останній 12 ранг. На підставі значень товарно-біохімічних показників сорту Удівітельна розроблено комплекс параметрів, який дозволяє науково прогнозувати оптимальну якість свіжих плодів черешні: середня маса плоду – 9,6 %; початкова концентрація сухих розчинних речовин - 19,8 %; цукрів - 12,9 %; титрованих кислот - 0,52%; аскорбінової кислоти - 6,9 мг/100г; суми біофлавоноїдів- 570,0 мг/100г.

Посилання

1. Луговской А. П. Концептуальные подходы к формированию сортовой политики в отрасли садоводства Краснодарского края. Новации и эффективность производственных процессов в плодоводстве. Т. 1. Краснодар, 2015. С. 143-161.
2. Холик З. Досвід групи виробників фруктів. Новини садівництва. 2006. № 3. С. 38-40.
3. Наиболее распространенные коммерческие сорта черешни мировой селекции. Овощи и фрукты. 2015. № 6. С. 60-68.
4. Туровцев М. І., Туровцева В. О., Туровцева Н. М. Сучасний стан сортименту черешні та шляхи його поліпшення. Садівництво. Київ, 2000. Вип. 50. С. 135-140.
5. Туровцев Н. И., Тараненко Л. И., Павлюк В. В. Слива, вишня, черешня / за ред. В. В. Павлюк. Київ: Урожай, 2004. Т. 4. 272 с.
6. Poiana M. A., Moigradean D., Alexa E. Influence of home-scale freezing and storage on antioxidant properties and color quality of different garden fruits. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2010. Vol. 16, № 2. P. 163-171.
7. Vasylyshina E. Infl uence of freezing and storing cherry fruit on its nutritional value. Acta scientiarum polonorum technologia alimentaria. 2016. Vol. 15, № 2. P. 145-150.
8. Савельев Н. И. Богданов Р. Е. Итоги научной и произодственной деятельности ГНУ ВНИИГИСПР им. И. Мичурина Россельхозакадемии за 2010 г. и наиболее значимые научные разработки за 2006-2010 гг. Плодоводство и ягодоводсво России. 2011. Вып. 27. С. 109-130.
9. Найченко В.М., Заморська І.Л. Технологія зберігання і переробки плодів та овочів: навч. посібник. Умань: Сочінський, 2010. 328 с.
10. Кини Р. Л., Радара Х. Принятие решений при многих критериях: замещение и предпочтение. Москва: Радио и связь, 1981.560 с.
11. Иванченко В. И., Иванова И. Е. Многокритериальный выбор лучшего сорта черешни для замораживания и низкотемпературного длительного хранения. Виноградарство и виноделие. 2003. № 1. С. 32-35.
Опубліковано
2019-10-19
Як цитувати
Іванова, І., Сердюк, М., Герасько, Т., Білоус, Е., & Кривонос, І. (2019). ВИБІР СОРТУ ЧЕРЕШНІ З ОПТИМАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ ПАРАМЕТРІВ ЗА МЕТОДОМ БАГАТОКРІТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/199