ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АПРОКСИМАЦІЇ СПІРАЛЕПОДІБНИХ ДПК У ПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ СПІРАЛЯМИ РІЗНОЇ ФОРМИ

Ключові слова: апроксимація, спіралеподібна дискретно представлена крива, простір параметрів, найменші граничні відхилення

Анотація

Анотаціярозв’язання задач апроксимації спіралеподібних та замкнених дискретно представлених кривих (ДПК) напряму пов’язане із застосуванням декартової системи координат для знаходження оптимального рішення за визначеним критерієм, який задовольняє вимогам завдвння. Застосування декартової системи координат для вирішення поставлених задач призводить до отримання результатів з похибкою, оскільки присутня неоднозначність визначення спіралеподібної ДПК.  Використання полярної системи координат при розв’язанні задач апроксимації спіралеподібних та замкнених ДПК дозволяє уникнути неоднозначності стосовно вісі Оу та значно спростити математичний апарат для моделювання пропонованих кривих.

В роботі розглядається можливість апроксимації спіралеподібних дискретно представлених кривих (ДПК) в полярній системі координат за критерієм найменших граничних відхилень (НГВ) спіралями різної форми.

Посилання

1. Найдыш А.В. Решение общей задачи плоской аппроксимации методом наименьшего предельного отклонения (НПО) //Сб.трудов III Междунар. научно-практ. конф. "Современные проблемы геом.моделирования". Мелитополь: ТГАТА, 1996. ч.1. С.72-73.
2. Найдыш А.В., Мацулевич А.Е. Решение НСО-задачи со спиралеобразными ДПК // Прикл. геом. и инж.графика. / Труды ТГАТА. Мелитополь, 1998. Вып.4. Т.5. С.35-38.
3. Найдиш А.В., Мацулевич О.Е. Моделювання спiралеподiбних ДПК перенесенням до простору парамертiв // Прикл. геом. та iнж.граф. К.: КДТУБА,1999. Вип.65. С.42-44.
Опубліковано
2019-10-21
Як цитувати
Щербина, В., & Мацулевич, О. (2019). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АПРОКСИМАЦІЇ СПІРАЛЕПОДІБНИХ ДПК У ПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ СПІРАЛЯМИ РІЗНОЇ ФОРМИ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/206
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології