МЕТОДИКА КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

Ключові слова: динамічна поверхня, каркас поверхні, напрямна лінія

Анотація

Анотація – комп’ютерне моделювання динамічних поверхонь стає головною вимогою при створенні автоматизованих систем проектування вузлів та агрегатів сільськогосподарсьеої техніки. Особливо це стосується каналових поверхонь двигунів внутрішнього згоряння.

 В роботі пропонується методика формування динамічної поверхні в системі Solid Works на прикладі моделі проточної частини каналу, яка задана вихідними даними, що обумовлюють відсутність осциляції обводів.

Динамічні якості такої поверхні визначаються властивостями елементів каркаса, а основним елементом, що зв'язує всі параметри поверхні каналу, є осьова лінія каналу та напрямні лінії каркаса поверхні. Всі вони повинні збігатися з лініями струму середовища, що направляється поверхнею каналу.

Монотонна зміна кривини уздовж осьової лінії каналу забезпечує зниження втрат енергії потоку середовища в каналі, що свідчить про актуальність наведених в роботі досліджень.

Посилання

1. Осипов В. А. Машинные методы проектирования непрерывно-каркасных поверхностей /В. А.Осипов// М.: Машиностроение, 1979. – 248 с.
2. Обухова В. С. Конструирование впускных и выпускных каналов двигателей внутреннего сгорания / В. С. Обухова, М. Г. Круглов, Б. Х. Драганов. К.: Вища школа, 1987. – 176 с.
3. Гавриленко Є. А. Моделювання плоских обводів у системі Solid Works / Є. А.Гавриленко, В. В.Спірінцев// Інформаційні технології в прикладній геометрії / Праці ТДАТУ. Вип. 5, Т. 2. Мелітополь, 2008. С. 63-66.
Опубліковано
2019-10-21
Як цитувати
Гавриленко, Є., Івженко, О., & Пихтєєва, І. (2019). МЕТОДИКА КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/208
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології