АЛГОРИТМ ЗГУЩЕННЯ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНИХ КРИВИХ НА ОСНОВІ ТОТОЖНОСТЕЙ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІДСУТНОСТІ ОСЦИЛЯЦІЇ

Ключові слова: 2-поліном, базисний 3-поліном, різницева схема, тотожність згущення.

Анотація

Анотація інтерполяція (згущення) дискретно представлених кривих (ДПК) надає можливість більш точного уяснення динаміки протекання того, чи іншого процесу, та пов’язана із визначенням оптимальних або необхідних результатів дослідженнь. Відомо, що одним, більш розвиненим,  напрямком розвитку методів згущення дискретно представлених кривих (ДПК) є згущення на основі тотожностей. У даній роботі розглядається вплив формули згущення на основі базисного 3-полінома на різницеву схему, отриману на основі тотожностей згущення. Визначається, що властивість цього впливу використовується у алгоритмі методу згущення на основі тотожностей з урахуванням корекції в області розв’язку. Також, в роботі, визначається, що запропонована різницева схема дає можливість корекції розв’язку і отримання не осцилюючого однозначного ряду довільної конфігурації.

Посилання

1. Щербина В. М. Моделирование спиралеобразных дискретно представленных кривых / Виктор Михайлович Щербина [Текст]: Дис. к.т.н.: 05.01.01 - прикладная геометрии,инженерная графика. Научн. конс. д.т.н. В. М. Найдыш. ТГАТА. Мелитополь, 2002. - 139 с.
2. Верещага В. М. Дискретно-параметрический метод геометри-ческого моделирования кривых линий и поверхностей: / Виктор Михайлович Верещага [Текст]: Дисс... д-ра техн. наук: 05.01.01. - Мелитополь, 1996. - 320 с.
3. Тищенко В. І. Метод базисних функцій в дискретній інтерполяції / В. І. Тищенко, В. М. Найдиш // Праці/Тавр. держ. агротех. акад.-Вип. 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка, Т.22. Мелітополь, ТДАТА, 2003, с. 3-8.
Опубліковано
2019-10-21
Як цитувати
Щербина, В., Пихтєєва, І., & Бондаренко, Л. (2019). АЛГОРИТМ ЗГУЩЕННЯ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНИХ КРИВИХ НА ОСНОВІ ТОТОЖНОСТЕЙ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІДСУТНОСТІ ОСЦИЛЯЦІЇ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/209
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології