ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ БЕЗПЕКИ БОМБОСХОВИЩ

Ключові слова: програмне забезпечення, пожежна безпека бомбосховища, аналіз надзвичайних ситуацій у бомбосховищі

Анотація

Анотація - cтрімке зростання кількості атомних електростанцій, хімічно небезпечних,  вибухонебезпечних підприємств та зброї масового ураження призводить до порушення екології зовнішнього середовища, саме тому пріоритетним завданням постає створення безпечних умов для захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. На першому місці має бути  можливість переховування населення у спеціальних захисних спорудах, які відповідають необхідним  умовами для тимчасового або довготривалого їх перебування. Потреба в захисних спорудах визначається за сукупності властивостей, які необхідні для захисту та проживання населення. Бомбосховище має відповідати усім стандартам  перевірки, а також  має бути сертифікованим, виходячи з необхідності укриття всіх робітників та службовців за місцем їх роботи чи за місцем проживання, усього непрацюючого населення — за місцем проживання, а також забезпечення укриття населення категорійованих міст у місцях можливого скупчення людей при евакуації і захисті формувань підрозділів служб надзвичайних ситуацій під час ведення рятувальних робіт. Також, бомбосховища повинні мати раціональне розміщення всіх об’єктів у приміщеннях.

У даній роботі розглянуто проблеми облаштування бомбосховищ під час надзвичайних ситуацій, а також проведено аналіз захисту людей від уражаючих факторів зброї масового ураження, та від наслідків стихійних лих. На основі попередньо заданих даних наведено приклад та описано роботу розробленого програмного забезпечення, яке оцінює стан безпеки бомбосховища, а також аналізує ймовірність того, чи вдасться врятувати усіх присутніх у бомбосховищі людей.

За результатами аналізу можна зробити висновок, які умови варто покращити при облаштуванні бомбосховища, аби вберегти життя якомога більшості громадянам, та забезпечити їх комфортними умовами тимчасового перебування. Розроблене нами програмне забезпечення суттєво полегшить витрату сил, а також засобів на розрахунки параметрів безпеки такого виду укриттів.

Посилання

1. Як діяти населенню в разі виникнення надзвичайних ситуацій? http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=8782&s=1&s1=17
2. Державні будівельні норми України. [Електронний ресурс] - Доступний з kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/14.1.%20ДБН%20360-92~~.%20%20%20%20%20%20Містобудування.%20Планування%20і%20за.pdf
3. Ресурс про бомбосховище [Електронний ресурс] - Доступний з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
4. Мови програмування [Електронний ресурс] - Доступний з http://kamzosh.at.ua/publ/2-1-0-6
5. Васильев А. П. Java с примерами и программами // А. П. Васильев. М.: 2017.- 368 с.
6. Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта В. Ф. Гречанінова. К., 2007.
7. Тарапата Н. В. Розробка програмного забезпечення для аналізу пожежних ситуацій / Тарапата Н. В., Є. В. Мартин // Зб.наук.пр. ХІV Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. Львів: ЛДУ БЖД, 2019.
Опубліковано
2019-10-21
Як цитувати
Мартин, Є., ЛясковськаC., & Тарапата, Н. (2019). ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ БЕЗПЕКИ БОМБОСХОВИЩ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/210
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології