ЗГУЩЕННЯ СПІРАЛЕПОДІБНИХ ТА ЗАМКНЕНИХ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНИХ КРИВИХ В ПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ ІЗ КОРЕКЦІЄЮ ОСЦИЛЮЮЧИХ ДІЛЯНОК

Ключові слова: дискретно представлена крива (ДПК), супроводжуюча ламана лінія (СЛЛ), осциляція, опуклість, спіралеподібна ДПК, корекція осцилюючих ділянок.

Анотація

Анотація – інтерполяція  спіралеподібних дискретно представлених кривих (ДПК) у декартовій системі координат вимагає використання локальних методів згущення. При цьому спостерігається збільшення числа параметрів, що спричиняє ускладнення обчислювального апарата і зниження точності у зв’язку із неоднозначністю, відносно вісі абсцис. Застосування полярної системи координат для вирішення проблемних задач інтерполяції неоднозначних (спіралеподібних або замкнених ДПК) дозволяє уникнути цих ускладнень. Таким чином,  виникає необхідність розробки нових методів згущення неоднозначних ДПК у полярній системі координат за критеріями, що визначають екстремальні співвідношення між відхиленнями.

В роботі пропонується спосіб згущення спіралеподібних та замкнених дискретно представлених кривих із можливістю корекції проблемних (осцілюючих) ділянок.

Використання запропонованих методів полягає у оптимізації параметрів і характеристик процесів, представлених дискретними точковими масивами в полярній системі координат, у підвищенні точності моделювання і скороченні термінів проектування.

Посилання

1. Найдиш В. М. Перспективні способи дискретної інтерполяції / В. М. Найдиш // Тез. доп. Міжнар. наук. - практ. конференції. Донецьк, ДонГТУ. 2000. С. 19-20.
2. Найдиш В. М. Згущення однозначних дискретно представлених кривих на основі кутів суміжності. / В. М. Найдиш, В. М. Щербина //Прикл. геом. та інж граф. Пращ ТДАТА, Вип. 4, т. 17. Мелітополь, ТДАТА, 2002. С. 3-7.
3. Найдиш А. В. Згущення точкових рядів на основі кутів суміжності. / А. В. Найдиш, В. О. Лебедєв // Прикл. геом. та iнж. граф. Пращ ТДАТА, Вип. 4, т. 19. Мелітополь, ТДАТА, 2003. С. 26-31.
4. Найдиш В. М. Додаткові можливості дискретної інтерполяції. / В. М. Найдиш // Прикл. геометрія та інж. граф. К. КДТУБА, 2000. Вип. 67. С. 17-22.
5. Найдиш В. М. Локальне згущення ДПК довільної конфігурації. /В. М. Найдиш, А. В. Найдиш // Геом. та комп. моделювання. Пращ ХДУХТ, Вип. 9. Харків, ХДУХТ, 2005. С. 73-81.
6. Найдиш А. В. Завдання спіралеподібних ДПК у полярній системі координат. / А. В. Найдиш, О. Є. Мацулевич // Прикл. геом. та інж. граф. Праці ТДАТА, Вип. 4, т. 17. Мелггополь, ТДАТА, 2002. С. 18-22.
7. Мирдавидов М. М. Вопросы конструирования выпуклых замкнутых кривых в дискретной форме / М. М. Мирдавидов. // Прикл. геометрія та інж. граф. -К КИСИ, 1980.- Вип. 32, с. 34-36.
Опубліковано
2019-10-22
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології