ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИПАРЮВАННЯ ВОДИ З КАСТОРОВОЇ ОЛІЇ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ БАГАТОЕЛЕКТРОДНИХ СИСТЕМ

  • І. П. Назаренко Таврійський державний агротехнологічний університет https://orcid.org/0000-0001-6365-6777
  • О. В. Діденко Таврійський державний агротехнологічний університет
  • Р. В. Кушлик Таврійський державний агротехнологічний університет https://orcid.org/0000-0002-7560-9406
  • С. В. Дубініна Таврійський державний агротехнологічний університет https://orcid.org/0000-0002-2029-8989
Ключові слова: касторова олія, вода, емульсія, електричне поле, електрод, випарювання, напруга, температура.

Анотація

Анотація – наведено результати експериментальних досліджень процесу випарювання води з емульсії "вода в касторовій олії" в електричному полі, яке створюється електродною системою циліндричних електродів. В експериментальних дослідженнях на електроди подавалась змінна висока напруга, при якій відбувався процес діелектрофорезу та випарювання води з олії.

На підставі експерименту було отримано залежності часу випарювання води з олії при різному вмісту води від діаметру електродів. Результати досліджень дозволяють визначити час процесу діелектрофорезу та випарювання води з касторової олії при використанні електродів різних діаметрів.

Посилання

1. Дідур В.В., Дідур В.А., Назаренко І.П., Назарова О.П., Діденко О.В. Моделювання процесу очищення пресової касторової олії методом флотації/ Machinery& Energetics. Jornal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2018, Vol. 9, No. 3, 91-96 https://doi.org/10.31548/me2018.03.091
2. Болога М. К. Исследование процесса очистки диэлектрических жидкостей от механической примеси в постоянном электрическом поле / М. К. Болога [и др.] // Электронная обработка материалов. - 2001. - № 5. - C. 34-39.
3. ГОСТ 6757-96 Масло касторовое техническое. Технические условия. -1996 г.
4. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химическо промышленности.- Изд-во «Химия».-1977.- 463 с.
5. Месеняшин А.И. Электрическая сепарация в силових полях.- М.: Недра, 1978.- С.175.
6. Берил И. И. Электросепарация фосфатидов подсолнечного масла / И. И. Берил, М. К. Болога // Электронная обработка материалов. - 1994. - №6. - С. 60-63.
7. С.А. Нагорнов, Д.С.Дворецкий, С.В.Романов /Техніка та технології виробництва та переробки рослинних олій/ м.Тамбов 2010г. ГО ВПО ТГТУ.
8. Назаренко І. П. Теоретичні дослідження взаємодії електричного поля з діелектричними суспензіями в багатоелектродних системах / І. П. Назаренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ.- Мелітополь, 2012. - Вип. 12, т. 1. - С. 35-45.
9. К теории очистки диэлектрических жидкостей от механической примеси в постоянном электрическом поле / Ф. П. Гросу [и др.] // Электронная обработка материалов. - 2001. - № 6. - с.35-40.
10. Патент України № 127279. Спосіб очищення рослинної олії. Дідур В.В., Діденко О.В., Дідур В.А., Левченко Д.В.: Заявник та власник Таврійський державний агротехнологічний університет.-U201801594. заяв.19.02.2018, опубл. 25.07.2018, Бюл. №4.
11. Болога М. К. Рафинация подсолнечного масла в электрическом поле: монография / М. К. Болога, И. И. Берилл ; АН Республики Молдова, Институт прикладной физики. - Молдова: Stinta, 2004.- 214 с.
Опубліковано
2019-10-22
Як цитувати
Назаренко, І., Діденко, О., Кушлик, Р., & Дубініна, С. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИПАРЮВАННЯ ВОДИ З КАСТОРОВОЇ ОЛІЇ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ БАГАТОЕЛЕКТРОДНИХ СИСТЕМ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/216
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка