РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ВОДОКОМБІКОРМОВОЇ СУМІШІ ГІДРОТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ ПРОМИСЛОВОГО СВИНАРСТВА ПРИ ЗМІНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОРМУ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

  • М. Л. Лисиченко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0002-4424-0159
  • Ю. М. Хандола Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0001-9158-2955
  • О. Ю. Назаренко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0002-5567-9140
  • В. В. Сухін Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0002-6554-3992
Ключові слова: гідротранспортна установка, корма та кормосуміші, математичний метод, автоматична система керування, насосні станції.

Анотація

Анотаціяу статті представлено метод аналітичного розрахунку витрат водокомбікормової суміші гідротранспортної установки при зміні фізико-механічних властивостей корму та характеристик технологічного обладнання. На основі аналізу технології виробництва свинини визначено, що корма є однією із головних компонентів, які впливають на собівартість продукції – м’яса свинини. Реалізована можливість раціонального використання корму на основі комунікаційних та інформаційних систем обробки даних. Визначені основні показники оцінки роботи систем автоматичного керування роздачою рідкого корму, які залежать від ступеня і адекватності математичного опису об’єктів керування. Розглянута технологія роздачі рідких кормів в групові кормушки свинарника. Для дослідження застосовувалась гідротранспортна установка промислового призначення з насосною подачею корму. Межі зміни фізико-механічних властивостей кормсумішей створювались локальними пристроями автоматики. Встановлені межі зміни властивостей вологих кормосумішей. Представлений набір рівнянь, які й формують метод.

Посилання

1. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / за ред. Я. М. Гадзала, М. І. Бащенка, В. М, Жука, Ю. О. Лупенка. Київ: Аграрна наука, 2016. 216 с.
2. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991-2017-2030 рр.) / за ред. М. І. Бащенка. Київ: Аграрна наука, 2017. 160 с.
2. Кононенко С. И. Комбикорма с рапсовым жмыхом для свиней. Научный журнал КубГАУ. 2011. № 72(08). С. 1-17.
3. Роль информационных технологий в племенном животноводстве Казахстана / Т. Н. Карымсаков и др. Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2018. С. 1-9.
4. Переведенцев В. В. Транспортирование кормосмесей по трубам. Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. 1973. № 12.
5. Хлебников М. К. Исследование параметров гидротранспорта кормовых смесей центробежными насосами. Материалы межвузовской конференции по гидротранспорту МИСИ. Москва, 1970.
6. Цуренко Ю. И. Гидромеханика. Гидравлика. Северодвинск: СЕВМАШВТУЗ, 2007. 61 с.
7. Моргунова Н. Л. Реология. Краткий курс лекций для студентов. Саратов, 2018. 43 с.
Опубліковано
2019-10-22
Як цитувати
Лисиченко, М., Хандола, Ю., Назаренко, О., & Сухін, В. (2019). РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ВОДОКОМБІКОРМОВОЇ СУМІШІ ГІДРОТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ ПРОМИСЛОВОГО СВИНАРСТВА ПРИ ЗМІНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОРМУ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/217
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка