АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИХРОСТРУМОВИХ ДЕФЕКТОСКОПІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ФЕРОМАГНІТНИХ МЕТАЛОВИРОБІВ

  • Л. Р. Коваленко Запорізький національний університет
  • О. І. Коваленко Запорізький національний університет
Ключові слова: неруйнівний контроль, вихрострумовий дефектоскоп, феромагнітні металовироби, дефектоскопічний матеріал.

Анотація

Анотаціярозглянуто перспективи використання вихрострумових дефектоскопів для поточного контролю феромагнітних металовиробів. Використання дозволяє досліджувати порожнини і внутрішню поверхню отворів, деталі, конструкції різної форми на наявність дефектів, що забезпечує збільшення продуктивності методу контролю металовиробів і скорочення витрат дефектоскопічних матеріалів.

Посилання

1. Білокур І. П. Основи дефектоскопії. Київ: Азимут-Україна, 2004. 496 с.
2. Алёшин Н. П., Щербинский В. Г. Радиационная, ультразвуковая, магнитная дефектоскопия металлоизделий. Москва : Высшая школа, 1991. 271 с.
3. Ермолов И. Н., Останин Ю. А. Методы и средства неразрушающего контроля качества. Москва: Высшая школа, 1988. 368 с.
4. Сучков Г. М., Хомяк Ю. В., Добробаба М. В. Исследование модели накладного ортогонального вихретокового преобразователя / Вісник НТУ «ХПІ». 2011. № 19. С. 113–126.
5. Сучков Г. М., Хомяк Ю. В. Развитие возможностей вихретоковой дефектоскопии. Методи та прилади контролю якості. 2006. № 17. С. 3–7.
Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Коваленко, Л., & Коваленко, О. (2019). АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИХРОСТРУМОВИХ ДЕФЕКТОСКОПІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ФЕРОМАГНІТНИХ МЕТАЛОВИРОБІВ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/218
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка