ДІАГНОСТИЧНІ МОДЕЛІ АВАРІЙНИХ СТАНІВ СИЛОВИХ БЛОКІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Ключові слова: об’єкт діагностування, випрямляч, перетворювач, мостова схема

Анотація

Анотація - у даній роботі отримано блочну модель силових блоків електротехнічних систем, яка оперує з сукупністю моделей підсистем окремих блоків, вузлів та елементів електротехнічних систем. Об’єкт діагностування розбито на функціональні блоки, з точністю до яких проводиться пошук дефектів. В якості основних діагностичних елементів силових кіл розглянуто випрямляч та інвертор.

Завдяки аналізу діагностичної моделі випрямляча, перш за все, було оцінено який об’єм діагностичної інформації потрібен для повноцінної роботи моделі. В якості контрольованого параметра був обраний струм тиристора, оскільки діагностична модель заснована на застосуванні датчиків струму, що протікає через силові вентилі. Встановлено, що для повного діагностування достатньо контролювати струм у фазах та струм у колі живлення.

В залежності від струму розподілення у схемі усі режими роботи розділено на: робочий стан, стан короткого замикання, коли струм протікає одночасно в обох плечах моста, стан обриву вентиля. Кожен стан описано відповідним рівнянням. Також встановлено, що для діагностування необхідно контролювати струми в плечах моста інвертора.

Отримані результати дозволяють визначити місце знаходження датчиків у схемі перетворювача, що контролюють стан перетворювача.

Згідно з отриманими даними необхідно встановити датчики , що вимірюють струми у кожній фазі випрямляча, струм у колі живлення та струми, що протікають через силові вентилі інвертора.

Розроблені діагностичні моделі станів силових блоків та загальна діагностична модель станів дозволили визначити мінімальну сукупність діагностичних ознак та точки зняття діагностичної інформації.

Посилання

1. Калкаманов С. А., Коваленко А. В., Шавкун В. М. Технічна діагностика електромеханічних систем: конспект лекцій з дисципліни. Харків: ХНУМГ, 2014. 152 с.
2. Карамзина А. Г. Исследование и моделирование работы електротехнологических установок с вентильными преобразователями. Материалы докл. ІХ всерос. межвуз. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов. Москва: МИЭТ, 2002. С. 228.
3. Ільченко Б. С. Діагностування функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів. Харків: ХНАМГ, 2011. 228 с.
4. Кутін В. М., Ілюхін М. О., Кутіна М. В. Діагностика електрообладнання: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2013. 161 с.
5. Маркин В. В., Миронов В. Н., Обухов С. Г. Техническая диагностика вентильных преобразователей. Москва: Энергоатомиздат, 1985. 152 с.
6. Дубовицкий Г. П. Трехфазные выпрямители: учебн. пособие. Челябинск, 1999. 25 с.
7. Тиристорные преобразователи частоты / А. К. Белкин и др. Москва: Энергоатомиздат, 2000. 263 с.
Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Кулагін, Д., & Чернецький, Б. (2019). ДІАГНОСТИЧНІ МОДЕЛІ АВАРІЙНИХ СТАНІВ СИЛОВИХ БЛОКІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/222
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка