ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА ЗЕРНООЧИСНОГО АГРЕГАТУ

Ключові слова: енергозбереження, електропривод, економія електроенергії, корисна потужність, втрати потужності.

Анотація

Анотація – метою дослідження є комплексний аналіз втрат активної потужності в системі «електродвигун – робоча машина». Сумісний розгляд характеристик електродвигуна і робочої машини допомагає вирішити такі важливі для вибору привода питання як достатня потужність двигуна, можливість зрушення з місця, розгін до номінальної швидкості за заданий період часу. Запропонована диференційована система оцінки втрат активної потужності в системі «електродвигун – робоча машина», яка дозволяє вибирати інтервали завантаження потокових ліній очищення зерна з мінімумом втрат активної енергії.

Посилання

1. Корчемний М., Федорейко В., Щербань В. Енергозбережен-ня в агропромисловому комплексі. Тернопіль : Підручники і посіб-ники, 2001. 984 с.
2. Клепиков В. Б., Розов В. Ю. О роли электропривода в реше-нии проблемы энергоресурсосбережения в Украине. Вісник Націо-нального технічного університету «Харківський політехнічний ін-ститут». Сер. Электротехника, электроника и электропривод. Харків, 2008. Вып. 30: Проблемы автоматизированного электро-привода. Теория и практика. С. 18-21.
3. Кириленко А. В., Волков И. В. Энергосберегающий асин-хронный электропривод. Вісник Національного технічного універ-ситету «Харківський політехнічний інститут». Харків, 2008. Вып. 30: Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. С. 22-26.
4. Постникова М. В., Телюта Р. В. Исследование потерь актив-ной мощности в системе «электродвигатель - рабочая машина». Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2011. Вип. 11, т. 4. С. 130-134.
5. Асинхронные двигатели серии 4А: справочник / А. Э. Крав-чик, М. М. Шлаф, В. И. Афонин, Е. А. Соболевская; под. ред. А. Э. Кравчик. Москва: Энергоиздат, 1982. 504 с.
6. Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній : підручник / Є. Л. Жулай та ін. ; за ред. Є. Л. Жу-лая. Київ: Вища освіта, 2001. 288 с.
7. Постнікова М. В. Енергозберігаючі режими роботи елект-ромеханічних систем обробки зерна на зернопунктах : автореф. дис… канд. техн. наук. Мелітополь, 2011. 22 с.
Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Постнікова, М. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА ЗЕРНООЧИСНОГО АГРЕГАТУ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/224
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка