РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Ключові слова: ефір, поновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, вітрова енергетика, вільна енергія, альтернативне джерело.

Анотація

Анотаціярозглянуто проблему пошуку альтернативних поновлюваних джерел енергії (ПДЕ). Показані основні тенденції впливу сучасної енергетики на навколишнє середовище. Зроблено аналіз сучасного енергетичного балансу світу. Вказані основні етапи розвитку енергетичної галузі. Позначено країни-лідери в галузі альтернативної енергетики. Позначені позитивні і негативні сторони застосування ПДЕ. Розглянуто Європейську програму розвитку енергетики для ПДЕ, наведені деякі досягнення в галузі альтернативної енергетики розвинених країн, зокрема енергетична політика Швейцарії. Виділено основні ідеї та винаходи, вчених в яких знаходиться ключ до енергетичної незалежності.В одному з прогнозних сценаріїв розвитку світової енергетики стверджується, що вже до 2020 р за рахунок ПДЕ може бути задоволено до 20% всіх світових потреб в комерційній енергії. Цей показник може досягти 50%, тоді як в даний час за рахунок ПДЕ покривається приблизно 2% світових потреб в первинних енергоресурсах. Цілком природно, що ці оцінки повинні розглядатися лише з точки зору можливостей ПДЕ, а не як прогноз розвитку. Проте вони свідчать про величезний потенціал ПДЕ. Ми живемо у величезному океані енергії. Все: кожен атом, кожна елементарна частинка знаходиться в постійному русі, завжди обертається, навіть в холодному темному порожньому просторі - абсолютному вакуумі. Це те, що сучасна фізика називає квантовим потоком вакууму. Древні називали його ефіром, метафізика - енергією життєвої сили. Тепер це доведено як теоретично, так і математично. Вже не стоїть питання про те, чи існує енергія нульової точки

          Початок ери безпаливної енергетики відносять до 1892 році, коли Нікола Тесла винайшов резонансний трансформатор і отримав на виході багаторазово перевищену вхідну енергію. Вказані причини замовчування цього факту. Окреслено перспективи використання альтернативних джерел енергії.

Посилання

1. Экология и энергетика – решение проблем в использовании возобновляемых источников энергии / В. Ф. Каблов и др. Энергоэффективность Волгоградской области. 2007. № 2. С. 40-42.
2. Прогноз развития энергетики мира и России до 2035 года: / А. А. Макаров и др. Москва: ИНЭИ РАН: РЭА, 2012. 96 с.
3. Сысоев А. М., Ашмарина Т. И. Инновации в процессе воспроизводства сельскохозяйственной техники: монография. Мелитополь, 2013. 180 с.
4. Ашмарина Т. И. Развитие технологий в экономике аграрного природопользования. Экономика сельского хозяйства России. 2017. № 10. С. 46-50.
Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Вороновский, І. (2019). РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/227
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка