РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ: НЕЗАЛЕЖНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

  • О. О. Василенко Сумський національний аграрний університет
  • А. О. Геліх Сумський національний аграрний університет
  • А. М. Філон Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: особисті селянські господарства, незалежне джерело енергії, електровиробництво, енергозабезпечення

Анотація

Анотація - визначено основні причини занепаду села в реаліях сьогодення. Вперше досліджено та проаналізовано шляхи доступу до енергетичних технологій в сільській місцевості, що дасть можливість зміцнити і підвищити економіку ОСГ та знизить або забезпечить повну незалежність від монополії енерговиробництва держави. Проведені дослідження дозволять пришвидшити вирішення цього питання та створення незалежних джерел електроенергії в сільській місцевості. Вперше визначено поняття незалежного джерела енергії для ОСГ та доступні джерела електроенергії. Досліджено технологічну можливість, технічну складність встановлення у ОСГ незалежних джерел електроенергії та сировину для їх функціонування. Проаналізовано, що незалежні джерела електроенергії вирішують питання ізольованих сільськогосподарських районів та територій з недостатньою напругою в силу технічних факторів. Вирішення енергозабезпечення ОСГ дає можливість розвитку антимонопольної системи в сфері електровиробництва України та створення бази для майбутніх досліджень в напрямку всебічного розвитку сільських територій.

Посилання

1. Левчук К. І. Розвиток фермерських та особистих селянських господарств України в середині 90–х років ХХ ст. Гілея. 2018. Вип. 131. С. 84-87.
2. Шепель Т. П. Теоретичні основи функціонування особистих селянських господарств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. 2018. Вип. 33. С. 50-57.
3. Губені Ю. Е. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін. Економіка України. 2017. № 3. С. 59-67.
4. Губені Ю. Е. Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації. Економіка АПК. 2017. № 1. С. 68-73.
5. Коваль Н. В. Соціально-економічний розвиток особистих селянських господарств. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 26(2). С. 149-156.
6. Тулуш Л. Д. Фіскальне стимулювання трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі структури. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2017. Вип. 90(2). С. 16-33.
7. Мельник Л. Ю. Стан і перспективи трансформації особистих селянських господарств у агробізнесові господарства. Агросвіт. 2016. № 8. С. 9-14.
8. Addis Alemayehu Y. Status and Benefits of Renewable Energy Technologies in the Rural Areas of Ethiopia: A Case Study on Improved Cooking Stoves and Biogas Technologies. International Journal of Renewable Energy Development. 2015. Vol. 4, no. 2. Р. 103-111. DOI: 10.14710/ijred.4.2.103-111 (Last accessed: 02.03.2019).
9. Predescu M. Economic evaluation of small wind turbines and hybrid systems for residential use. Renewable Energy and Environmental Sustainability. 2016. № 1. P. 33. URL: https://doaj.org/article/0a026e96b50947c882853765aba48427 (Last accessed: 02.03.2019).
10. Balmer M. Energy poverty and cooking energy requirements: The forgotten issue in South African energy policy? Journal of Energy in Southern Africa. 2017. Vol. 18, № 3. P. 4-9. URL: http://www.erc.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/119/jesa/18-3jesa-balmer.pdf (Last accessed: 02.03.2019).
11. Feasibility study of a hybrid plants (photovoltaic–LPG generator) system for rural electrification / М. Adouane [et al.]. Renewable Energy and Environmental Sustainability. 2016. № 1. P. 15. URL: https://doaj.org/article/1fe9153b453c4d39a044becf8692c572 (Last accessed: 02.03.2019).
12. Zibaei M., Hadian E., Tabatabaei S. M. Determining Proper Subsidy to Renewable Energy in Iran: A Hybrid Approach of CGE Model. Iranian Energy Economics. 2016. Vol. 5, № 17. P. 129-167. URL: https://doaj.org/article/171c065f63f349068a16d615c9abc72a (Last accessed: 02.03.2019).
13. Gozen М. Renewable energy support mechanism in Turkey financial analysis and recommendations to policymakers. International Journal of Energy Economics and Policy. 2014. Vol. 4, № 2. P. 274-287. URL: https://doaj.org/article/1a707b098f714ceda68c3d1f4245cfcc (Last accessed: 02.03.2019).
14. Tauš Р., Taušová М. Economical analysis of FV power plants according installed performance. Acta Montanistica Slovaca. 2009. Vol. 14, № 1. P. 92-97. URL: https://actamont.tuke.sk/pdf/2009/n1/13taus.pdf (Last accessed: 02.03.2019).
Опубліковано
2019-10-24
Як цитувати
Василенко, О., Геліх, А., & Філон, А. (2019). РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ: НЕЗАЛЕЖНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/232
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка