DATA PROCESSING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN MECHANICAL ENGINEERING

  • S. Ljaskovska Lviv Polytechnic National University
Ключові слова: input parameters, factor model, mechanical engineering, planning process, technological process., вхідні параметри, математична модель, вироби машинобудування, процес планування, технологічний процес.

Анотація

Abstract - during intensive process of industrial manufacturing engineers has to find new ways and services for creation of modern manufacturing equipment.The problem of setting the peculiarities of interconnections parameters  of the multiparameter technological systems in mechanical engineering is set and solved in the work. The article describes the developed mathematical model of dependencies of input and output data for the technological system in the field of machine-engineering.The stages of data collection, analysis and processing of information for the creation of machine-building products  are presented. The main result this is to take into account the peculiarities of the receipt information flows about the essence of the project of manufacturing the product of mechanical engineering.

 

ОБРОБКА ДАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

В роботі поставлено і розв’язано проблему встановлення особливостей взаємозв’язків параметрів багатопараметричних технологічних систем у машинобудуванні. Показано, що у процесі інтенсивного розвитку  промислового виробництва, зокрема потокового виробництва, виконання спеціальних замовлень  передбачає широке залучення інформаційних технологій для створення сучасних засобів виробництва. Встановлено, що важливими постають питання взаємозвязків  вхідних даних  та їх вплив на  зміну одержаних вихідних технологічних параметрів. Розроблено та описано математичну модель  залежностей вхідних та вихідних даних для технологічної системи у галузі машинобудування.

Подано етапи збору даних, аналізу та оброблення інформації для створення виробів машинобудування, зокрема, електронної промисловості.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Ljaskovska, S. (2018). DATA PROCESSING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN MECHANICAL ENGINEERING. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/47
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології