АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОТИТОЧНОЇ ГОЛОВКИ ГОМОГЕНІЗАТОРА

  • К. О. Самойчук Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-3423-3510
  • М. Р. Лебідь Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-5326-0792
  • О. П. Ломейко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-7407-545X
Ключові слова: Гомогенізатор, гомогенізація, протиточно- струминна головка, продуктивність, аналітичні дослідження, теорія гомогенізації.

Анотація

В сучасній молочній промисловості досить гостро стоїть питання розробки нових видів гомогенізаторів. Існуючі машини для гомогенізації мають низку недоліків, основними серед яких є великі питомі витрати енергії та невелика ступінь диспергування. Ефективним методом є заміна клапанної головки на протиточно-струминну, в якій вхідний потік емульсії розділяється на два зустрічних кільцевих струменя. Завдяки цьому вдосконаленню можливо зменшити енерговитрати і знизити знос деталей головки гомогенізатора. Для такої нової конструкції клапанної головки проведені моделювання руху рідини, завдяки чому вдалося розробити форму внутрішніх поверхонь головки, яка забезпечує мінімальні втрати енергії потоків рідини. Але залишаються відкритими питання розробки математичної моделі диспергування в протиточно-струминній голівці гомогенізатора, зокрема визначення її продуктивності. Тому мета статті - розробити аналітичні залежності для визначення продуктивності нової високоефективної конструкції протиточно-струминної головки гомогенізатора молока. Розрахована оптимальна відстань між соплами форсунок протиточно-струминної головки гомогенізатора, яка з умови отримання найбільшої продуктивності і найвищого ступеня гомогенізації (при постійному значенні надлишковому тиску) залежить від співвідношення відстані між кільцевими каналами та ширини щілини і повинна бути більше одиниці. Розроблені аналітичні залежності для визначення продуктивності нової високоефективної конструкції протиточно-струминної головки гомогенізатора молока. Представлені формули враховують конструктивні й технологічні параметри головки та властивості продукту, що піддається гомогенізації – молока.

Опубліковано
2023-03-21
Як цитувати
Самойчук, К., Лебідь, М., & Ломейко, О. (2023). АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОТИТОЧНОЇ ГОЛОВКИ ГОМОГЕНІЗАТОРА. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 12(1), 1 з 8. https://doi.org/10.31388/sbtsatu.v12i1.289