АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ СТАТИЧНИХ ГІДРОДИНАМІЧНИХ КАВІТАТОРІВ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЗМІШУВАННЯ РІДИН

  • К. О. Самойчук Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-3423-3510
  • Н. О. Фучаджи Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-9433-6282
  • О. П. Ломейко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-7407-545X
Ключові слова: Cтатичне змішування, гідродинаміка, кавітатор, турбулентрий рух.

Анотація

В роботі представлений огляд існуючих конструкцій
статичних гідродинамічних змішувачів, що використовуються в
харчовій промисловості, та надані основні теоретичні залежності
процесу статичного змішування.
Статичні змішувачі для безперервного змішування рідин останні
десятиріччя широко застосовуються при переробці нафти і газу, у
нафтохімії, при виробництві та переробці пластмас, очищенні газів,
питної та стічних вод, у виробництві синтетичних волокон, харчовій та
переробній промисловостях та інших галузях народного господарства.
Висока ефективність змішування, низькі капітальні та експлуатаційні
витрати, мале споживання енергії, невеликі розміри, відсутність
рухомих деталей – все це вигідно відрізняє статичні змішувачі від
інших способів змішування значно меншими габаритними розмірами
та металоємністю, відсутністю рухомих частин і, отже, більшою
надійністю.
Назва статичні змішувачі пов'язана з тим, що в пристроях цього
типу відсутні будь-які частини, що рухаються. Однак конструктивні
особливості змішувача дозволяють так перебудовувати поле
швидкостей і змінювати напрямок ліній струму, що площа поверхні
розділу істотно збільшується і рідка суміш весь час проходить через
кожен з елементів статичного змішувача, що повторюються.
Хоча для кожного типу статичних змішувачів характерна своя
картина змішування, проте загальним є те, що збільшення поверхні
розділу між компонентами суміші досягається двома способами за
рахунок зсувної або екстенсивної течії та за рахунок розщеплення та
перебудови потоків рідини. В обох випадках потрібний перепад тиску.
Це визначає кількість елементів змішування в статичному змішувачі, а
отже, і якість змішування. Існує велика кількість конструкцій статичних змішувачів (з гвинтовими елементами, проміжними
камерами, пластинчастими та гофрованими елементами тощо). Для
кожного з типів статичних змішувачів характерна своя картина
змішування, однак загальним є те, що збільшення поверхні розділу між
компонентами суміші досягається двома способами за рахунок зсувної
течії та за рахунок розщеплення та переорієнтації потоків рідини.

Опубліковано
2023-03-23
Як цитувати
Самойчук, К., Фучаджи, Н., & Ломейко, О. (2023). АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ СТАТИЧНИХ ГІДРОДИНАМІЧНИХ КАВІТАТОРІВ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЗМІШУВАННЯ РІДИН. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 12(2). https://doi.org/10.31388/sbtsatu.v12i2.313