ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ОЧИСНИКА ГОЛІВОК КОРЕНЕПЛОДІВ ВЕРТИКАЛЬНО РОТОРНОГО ТИПУ

  • В. П. Курка Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-1247-6770
  • А. Ю. Ліннік Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0002-3973-3733
  • О. М. Кирик Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-4551-3187
Ключові слова: коренеплід, очисник, гичка, кутова швидкість, рівняння регресії

Анотація

В статті сформульовано методику проведення та аналізу отриманих даних експериментальних досліджень якісних показників роботи очисника голівок коренеплодів вертикально роторного типу з метою підтвердження адекватності теоретичних досліджень і врахування впливу можливих факторів, що не були враховані в теоретичних дослідженнях. Встановлено регресійні зв’язки у натуральних величинах, які характеризують зміну якісних показників роботи очисника голівок коренеплодів цукрового буряка роторного типу в залежності від поступальної швидкості руху очисного агрегату, кутової швидкості обертання очисного вала, кількості встановлених доочисних елементів. Аналіз отриманих залежностей показує, що основними складовими величинами, які впливають на параметр оптимізації є кутова швидкість обертання робочого органу і поступальна швидкість руху машини.

Опубліковано
2023-04-22
Як цитувати
Курка, В., Ліннік, А., & Кирик, О. (2023). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ОЧИСНИКА ГОЛІВОК КОРЕНЕПЛОДІВ ВЕРТИКАЛЬНО РОТОРНОГО ТИПУ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 13(2). https://doi.org/10.31388/sbtsatu.v13i2.398