НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ СУЧАСНИХ ОБРУШУВАЛЬНИХ МАШИН

  • Н. О. Фучаджи Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-1248-4068
  • В. О. Верхоланцева Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-1961-2149
  • Н. О. Паляничка Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-8510-7146
  • О. О. Червоткіна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-6814-0566
Ключові слова: обрушення, дека, бичі, лопатки, струни.

Анотація

Стаття присвячена розробці підривних машин. У роботі розглянуто напрямки вдосконалення підривних машин, а саме модернізації робочих органів і конструкцій в цілому.
Перспективи розвитку технології виробництва рослинної олії на сучасному етапі ринкового реформування в Україні тісно пов'язані, насамперед, з удосконаленням найбільш енерго- та матеріаломістких технологічних процесів.
Подрібнення олійної сировини є однією з основних технологічних операцій у виробництві рослинної олії. Від ефективності цього процесу безпосередньо залежать обсяги виробництва і якість кінцевого продукту.
Вимоги щодо скорочення поопераційного складу технологічних процесів, зниження енергетичних витрат на його виконання та підвищення якості готової продукції зумовили створення різноманітних способів підготовки насіння до обробки та інтенсифікацію операцій обробки. На їх основі можливі рішення та конкретні завдання при розробці компактних технологічних процесів виробництва круп на агрегатному обладнанні.
Значні витрати матеріально-енергетичних ресурсів, втрати сировини і готової продукції та висока інертність системи централізованої переробки насіння олійних культур вимагають негайної децентралізації виробництва хліба на основі створення технологічного забезпечення і технічного оснащення малих переробних підприємств і цехів фермерських господарств. Вирішення проблеми технічного забезпечення автономного виробництва зернових культур безпосередньо в регіонах вирощування сировини зумовлює необхідність створення нових засобів цільового технологічного призначення та повного технічного рішення у вигляді агрегатного обладнання.

Опубліковано
2023-04-22
Як цитувати
Фучаджи, Н., Верхоланцева, В., Паляничка, Н., & Червоткіна, О. (2023). НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ СУЧАСНИХ ОБРУШУВАЛЬНИХ МАШИН. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 13(2). https://doi.org/10.31388/sbtsatu.v13i2.401