ПОБУДОВА РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ ТРАНЗИСТОРНОГО НЕГАТРОНУ АНАЛОГА ЛЯМБДА-ДІОДА НА ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРАХ

  • І. О. Попова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-5429-8269
  • С. В. Чаусов Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-3811-9077
Ключові слова: комплементарна пара, польові транзистори, первинний перетворювач, аналог лямбда-діода.

Анотація

Робота присвячена розробці схеми заміщення транзисторного негатрону – аналога лямбда-діода на комплементарних польових транзисторах в якості первинного перетворювача та її дослідження з метою отримання рівняння залежності струму стоку від напруги на затискачах аналога лямбда-діода в залежності від параметрів схеми заміщення. Лямбда-діод - це напівпровідниковий прилад, який складається з пари польових транзисторів, включених в певну схему і виконаних на одному кристалі. Лямбда-діод має функцію перемикання, що забезпечує його широке використання.
Була побудована повна еквівалента схема заміщення негатрона аналога лямбда-діода, проаналізовано її параметри з огляду на типові параметри застосованих кремнієвих польових транзисторів, що дало змогу спростити схему, в якій канали та затвори польових транзисторів представлені диференціальними опорами на спрощеній еквівалентній аналоговій схемі лямбда-діода, а між електродні ємності не враховуються через їх малий розмір, що при подальшому дослідженні дозволили отримати рівняння вольт-амперної характеристики аналога лямбда-діода. Практичний інтерес має використання негатрона аналога лямбда-діода в якості вимірювального перетворювача будь-якої фізичної величини, для чого аналог лямбда-діода був застосований у мостовій схемі вимірювача температури: для чого у одній з діагоналей мостового вимірювача використовуються нелінійні елементи, опір яких залежить від температури.
Отримано рівняння вольт-амперної характеристики з урахуванням параметрів мостового вимірювача, що дає змогу стверджувати про можливість використання аналогу лямбда-діода в якості вимірювального перетворювача. Область застосування аналога  лямбда-діода широка. Авторами отримані патенти, в яких використовуються аналог лямбда-діода: пристрої для контролю температури, відхилення напруги в електричний мережі та несиметрії напруги.

Опубліковано
2023-04-22
Як цитувати
Попова, І., & Чаусов, С. (2023). ПОБУДОВА РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ ТРАНЗИСТОРНОГО НЕГАТРОНУ АНАЛОГА ЛЯМБДА-ДІОДА НА ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРАХ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 13(2). Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/428
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка