ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МІКРОКЛІМАТУ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: енергетичний аудит, тепловий баланс, тваринницьке приміщення.

Анотація

Розглянуті питання вдосконалення методики комп’ютеризованого аналізу теплового балансу тваринницького приміщення під час енергетичного аудиту. Зроблено висновок, що необхідність врахування зоотехнічних вимог до мікроклімату тваринницьких приміщень та фізіологічних особливостей тварин вимагають розробки певних алгоритмів розрахунків для комп’ютеризованого аналізу енергоефективності та керування системою мікроклімату, що показано на прикладах отримання аналітичних виразів для визначення втрат теплової енергії через огородження приміщення, з вентиляційним повітрям природної вентиляції, та розробленої блок-схеми алгоритму розрахунку надходження теплової енергії від тварин. Отримані аналітичні залежності та розроблена блок-схема алгоритму розрахунку надходження теплової енергії від тварин можуть бути корисними при застосуванні комп’ютерних технологій під час енергетичного аудиту систем мікроклімату тваринницьких приміщень та для ефективного керування приладами опалення.

Опубліковано
2023-04-22
Як цитувати
Трунова, І., Мірошник, О., & Галько, С. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МІКРОКЛІМАТУ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 13(2). Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/432
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка