Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Збірник призначений для фахівців, що цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, фінансів і кредиту, обліку і аудиту, менеджменту та маркетингу мікро-, мезо- та макрорівня національної та міжнародної економіки. Збірник надає можливість вченим та здобувачам наукових ступенів провести публічну апробацію, а науковій спільноті – ознайомитися з останніми результатами досліджень теоретичних і прикладних проблем національної та міжнародної економіки.
“Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету ім.Д.Моторного (економічні науки)” включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15 січня 2018 року № 32) Збірнику присвоєно категорію «Б», що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886.
Збірник виходить до 4 разів на рік.
Останні дати подання статей:
№1 – до 1 березня
№2 – до 1 травня
№3 – до 1 жовтня
№4 – до 1 грудня

Порядок подання статей для публікації 
Для того, щоб подати статтю для публікації потрібно
1. Ознайомитись із вимогами до змісту та оформлення статей
2. Завантажити шаблон статті та підготувати електронний варіант статті зі збереженням встановленого оформлення.
3. Назва документу має містити номер рубрики та прізвище й ініціали автора / співавторів статті. Наприклад, “051-Загорко О.С.”. Рубрики, в яких може бути надрукована стаття, наведено у переліку:

  • 051 – Економіка
  • 071 – Облік і оподаткування
  • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
  • 073 – Менеджмент
  • 075 – Маркетинг
  • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  1. Надіслати на електронну скриню редакції SP_tsatu@tsatu.edu.uaматеріали:
  • електронний варіант статті (назва документу має відповідати номеру рубрики та прізвищу автора/співавторів статті)
  • для авторів без вченого ступеня— відскановану рецензію доктора наук (за тематикою статті за формою українською або англійською мовою). Рецензія має бути з підписом рецензента, засвідченим печаткою установи, в якій він працює.

5.Заповнити реєстраційну форму
6. Дочекатись повідомлення щодо результатів рецензування статті та прийняття її до публікації
7. Здійснити оплату публікування статті у Збірнику за реквізитами, вказаними у повідомленні про прийняття статті до публікації, та надіслати електронну квітанцію про сплату.

Вартість публікації 

Вартість публікації статті у Збірнику при подачі матеріалів у 2023 р. складає
– за умови отримання електронного варіанту Збірника 480 грн. за кожну статтю обсягом 10 сторінок, доплата за кожну додаткову сторінку статті складає 45 грн.
– за умови отримання паперового варіанту Збірника 680 грн. за кожну статтю обсягом 10 сторінок, доплата за кожну додаткову сторінку статті складає 65 грн.
Оплата статті здійснюється після процедури рецензування за реквізитами, які будуть надіслані автору статті

Комунікація з редакцією колегією 

Відповідальний секретар – Завадських Ганна Миколаївна
Тел.: (097) 989-87-22, Е-mail: SP_tsatu@tsatu.edu.ua

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.