РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Яворська Т.І., доктор економічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИПУСК:
Коноваленко А.С., доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку регіону
Завадських Г.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і бізнесу, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Прус Ю.О., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і бізнесу, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
051 – Економіка
Ткач А.А., доктор економічних наук, професор, Жешувська Політехника ім. Ігнація Лукасевича, м. Ряшів, Польща
Двігун А.О., доктор економічних наук, професор, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України
Свиноус І.В., доктор економічних наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет
Череп А.В., доктор економічних наук, професор, Запорізький національний університет
Єременко Д.В., доктор економічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Колокольчикова І.В., доктор економічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Кукіна Н.В., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Почерніна Н.В., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Прус Ю.О., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Демко В.С., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

071 – Облік і оподаткування
Чіобану Геннадій, Університет Артифлекс, Бухарест, Румунія
Давидюк Т.В., доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Сокіл О.Г., доктор економічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка»
Трачова Д.М., доктор економічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Кучеркова С.О., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Костякова А.А., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Демчук О.О., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Сахно Л.А., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Жанна Черноштан, Балтійська міжнародна академія, Латвія
Гривківська О.В., доктор економічних наук, професор, ПВНЗ «Європейський університет»
Давиденко Н.М., доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування
Танклевська Н.С., доктор економічних наук, професор, Державний торговельно-економічний університет
Вдовенко Л.О., доктор економічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет
Трусова Н.В., доктор економічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Яцух О.О., доктор економічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Косторной С.В., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Цап В.Д., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Чкан І.О., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

073 – Менеджмент
Огієнко М.М., доктор економічних наук, професор, Академія прикладних наук, Вища школа управління і адміністрування в Ополе, Польща
Судомир С.М., доктор економічних наук, професор, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
Завгородній А.В., доктор економічних наук, професор, Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Левків Г.Я., доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Басюркіна Н.Й., доктор економічних наук, професор, Одеський національний технологічний університет
Козак К.Б., доктор економічних наук, професор, Одеський національний технологічний університет
Ортіна Г.В., доктор наук з державного управління, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Коноваленко А.С., доктор економічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Нехай В.В., доктор економічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Агєєва І.В., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

075 – Маркетинг
Вішал Дагар, доктор економічних наук, професор, університет Аміті, Індія
Веі Фен, доктор економічних наук, професор, Північно-західний університет A&F, Китай
Керімова У.К., доктор економічних наук, професор, Казахський національний аграрний дослідницький університет, академік Національної академії наук Казахстану, Казахстан
Буднікевич І.М., доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича
Гончар В.В., доктор економічних наук, професор, Приазовський державний технічний університет
Легеза Д.Г., доктор економічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Куліш Т.В., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Шквиря Н.О., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Сокіл Я.С., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Арестенко Т.В., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Майборода Г.О., PhD, старший викладач, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

076 – Підприємництво та торгівля
Чернявська Т.А., доктор економічних наук, професор, Державна вища професійна школа, м. Конін, Польща
Веслав Музіал, професор, доктор хаб., інж., кафедра економіки і організації сільського господарства, Краківський сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллантая, Польща
Волощук К.Б., доктор економічних наук, професор, ЗВО «Подільський державний університет»
Карпенко А.В., доктор економічних наук, професор, Національний університет «Запорізька політехніка»
Сєвідова І.О., доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ
Яворська Т.І., доктор економічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Болтянська Л.О., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Завадських Г.М., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Лисак О.І., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Тебенко В.М., кандидат економічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного