ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Г. М. Христенко Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
  • І. О. Федуняк Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Ключові слова: інноваційно-інвестиційний розвиток, інноваційна активність, інноваційний потенціал, інноваційні ризики, ризик-менеджмент, аграрні підприємства.

Анотація

У статті розглянуто роль інноваційно-інвестиційного розвитку аграрних підприємств в сучасних умовах глобалізації та інтеграції України у світовий економічний простір. Систематизовано внутрішні та зовнішні загрози інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Доведено, що інноваційна активність підприємства залежить від його інноваційного потенціалу. Визначено складові інноваційного потенціалу підприємства. Проаналізовано чинники впливу на активізацію інноваційно-інвестиційного розвитку сільського господарства. Обґрунтовано, шо необхідною умовою здійснення ефективної інноваційної діяльності є вміння управляти інноваційними ризиками. Узагальнено підходи до визначення сутності ризик-менеджменту. Сформовано основні переваги впровадження та ефективного функціонування системи ризик-менеджменту на аграрних підприємствах. Визначено пріоритетні інструменти зменшення рівня ризиків на сільськогосподарському підприємстві.

Опубліковано
2022-11-25