СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У НАУЦІ Й ПРАКТИЦІ

  • Н. М. Котвицька ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ
  • Л. А. Плукар Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет», м. Львів
Ключові слова: інновація, інвестиція, інноваційно-інвестиційний розвиток, інвестиційно-інноваційна діяльність, конкурентоспроможність

Анотація

У статті проаналізовано наукову літературу щодо сутності інвестицій та інноваційного розвитку. Зазначено, що множину трактувань категорії «інновація» можна умовно поділити на чотири принципово відмінні групи, що по-різному розкривають науковий зміст інновації з точки зору економіки:  інновація як процес; інновація як зміни; інновація як результат впровадження нововведення у практику; інновація як засіб практичного використання нововведень.

Опубліковано
2022-11-25