МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • І. Свиноус Білоцерківський національний аграрний університет
  • О. Ємець Прикарпатський національний університет
  • Н. Свиноус Білоцерківський національний аграрний університет
Ключові слова: оцінка, сільськогосподарські угіддя, капіталізація, ринкова вартість, ринок земель сільськогосподарського призначення.

Анотація

Стаття присвячена розгляду методичних підходів до оцінки земель сільськогосподарського призначення в контексті продовольчого забезпечення аграрними підприємствами. Встановлено, що оцінка землі, як складової національного багатства країни, є порівнянним кількісним та економічним розрахунком її споживчих властивостей та еколого-економічних ефектів використання при різному цільовому призначенні земельних ділянок, як об'єкта оцінки. Доведено, що середня зважена величина підсумкової вартості земельної ділянки визначається шляхом зважування (оцінки переваг і недоліків) кожного методу і отриманих по ньому результатів. Ступінь довіри до величин вартості об’єкта оцінки в рамках порівняльного і дохідного підходів, їх вагове значення визначаються, виходячи з міркувань обґрунтованості цих величин і реальності на ринку нерухомості.

Опубліковано
2022-11-25