СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯК ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

  • О. Б. Сливінська Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
  • О. В. Качмар Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Ключові слова: соціально-економічні показники, статистика, соціально-економічна статистика, статистична інформація, об'єкт спостереження, статистичне спостереження.

Анотація

У статті розглянуто статистичне спостереження як один із головних методів статистики і як одна з найважливіших стадій статистичного дослідження. Визначено, що особливу роль у визначенні рівня економічного розвитку регіону відіграють традиційні показники, що оцінюють рівень виробництва і споживання благ і зростання цього рівня з розрахунку на душу населення.

Опубліковано
2022-11-25